ORGANIZACJA WYCIECZEK ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki : Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516
  D20011516.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki : Dz. U. z 2014 r. poz. 1150
  D20141150.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży: Dz. U. z 2016 r. poz. 452
  D20160452.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki : Dz.U. z 2018 r. poz. 1055
  D20181055.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki : Dz. U. z 2018 r. poz. 1533
  D20181533.pdf