ORGANIZACJA WYCIECZEK ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki : Dz. U. z 2018 r. poz. 1533
  Dz.U. 2018 poz. 1533
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki : Dz.U. z 2018 r. poz. 1055
  Dz.U. 2018 poz. 1055
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży : Dz. U. z 2021 r. poz. 1548
  Dz.U. 2021 poz. 1548
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży: Dz. U. z 2016 r. poz. 452
  Dz.U. 2016 poz. 452
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki : Dz. U. z 2014 r. poz. 1150
  Dz.U. 2014 poz. 1150
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki : Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516
  Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516