„Orzeł biały w tle” – konkurs wojewódzki

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie była organizatorem Wojewódzkim Konkursie na Komiks „Orzeł biały w tle”. Konkurs został objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie.

Przedmiotem konkursu było wykonanie komiksu, który w ciekawy i nowatorski sposób nawiązywał do utworu (prozatorskiego lub poetyckiego) o tematyce patriotycznej, omówionego  w szkole na lekcjach języka polskiego.

Cele konkursu to:

  • popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • popularyzowanie komiksu jako formy prezentacji lektur o tematyce patriotycznej,
  • rozwijanie wśród młodzieży wyobraźni i umiejętności artystycznej wypowiedzi,
  • doskonalenie  umiejętności językowo-plastycznych,
  • zachęcanie do aktywności twórczej.

Wyniki konkursu:

I miejsce

Marcelina Oczko „Kim ja jestem?”, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie, opiekun: Małgorzata Marchewka

II miejsce

Oliwia Maszczyk „Kamienie na szaniec”, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opiekun: Mirosława Wtorkowska

III miejsce

Urszula Matczak „Akcja ‚Kopernik’”, Szkoła Podstawowa nr 49 im. J. Kusocińskiego w Częstochowie, opiekun: Marzena Wieczorek

Wyróżnienia

Daria Dzionek „Blask przeszłości”, Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie, opiekun: Anna Najman

Maria Szewczyk „Kamienie na szaniec”, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opiekun: Mirosława Wtorkowska

Stefan Bandurski „Orzeł biały w tle”, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie, opiekun: Grażyna Bich

Julia Caban „Emilia Plater pierwsza walcząca kobieta (…)”, Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego  w Zrębicach, opiekun: Anna Zarzycka-Tomalska

Maja Stępień „Orzeł biały w tle”, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekun: Karina Stępień

Tekst: Anna Płusa