„Otwórz książkę, otwórz umysł”- III Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

14 listopada 2018 r. obchodzony był III Ogólnopolski Dzień  Biblioterapii ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie także włączyła się w te obchody. Przez kilka dni odbyły się zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii i arteterapii.

13 listopada nauczyciele bibliotekarze Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek przeprowadziły zajęcia biblioterapeutyczne z elementami terapii pedagogicznej pt. „Bajka dobra na wszystko”. Zajęcia skierowane były do uczniów klasy I szkoły podstawowej. Uczniowie wysłuchali dwóch bajek terapeutycznych pochodzących z pakietu edukacyjnego „Ortograffiti  z Bratkiem”. Poznali postać sympatycznego Bratka, który opowiada różne historie szkolne. Pierwszoklasiści wysłuchali też tekstu Izabeli Mańkowskiej pt. „O tym jak Jola zrozumiała, że noszenie szkolnego mundurka nie jest złe”. Zajęcia stanowiły okazję do rozmowy na temat właściwego i poprawnego zachowania się w szkole, szacunku do tradycji noszenia mundurka szkolnego. Ponadto służyły rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności czytania oraz umiejętności poprawnego mówienia. W trakcie zajęć wykorzystane zostały również ćwiczenia gimnastyki mózgu wg Paula Dennisona. Dodatkowo uczniowie mieli okazję wykonywać masażyki rąk przed kolorowaniem postaci Bratka, ćwiczenia rozwijające sprawność narządów mowy oraz inne zadania aktywizujące i stymulujące pracę mózgu.

W dniach  14–15 listopada Katarzyna Kucharzewska uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej, IV edycja opolska „Otwórz książkę, otwórz umysł”. Konferencja  miała charakter warsztatowo– szkoleniowy. Zorganizowana została  przy współpracy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Skierowana była do nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy zainteresowanych stosowaniem biblioterapii w pracy zawodowej. Wydarzenie uświetniało III Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Dwudniowe spotkanie stało się otwartą przestrzenią do wymiany doświadczeń, wiedzy merytorycznej oraz zdobycia umiejętności praktycznego wykorzystania elementów biblioterapii w edukacji czytelniczej.

16 listopada Katarzyna Kucharzewska przeprowadziła warsztaty biblioterapeutyczne pt. „Koń na receptę – o sile przyjaźni”. Uczniowie wysłuchali  fragmentów ciepłej i wzruszającej opowieści Agaty Widzowskiej-Pasiak pt. „Koń na receptę” – o niezwykłej sile miłości i przywiązania między człowiekiem a zwierzęciem. Zajęcia były okazją do rozmowy na temat niepełnosprawności oraz metody rehabilitacji ruchowej – hipoterapii – czyli terapii przy udziale konia Szoguna. Uczniowie wyjaśnili czym jest dla nich przyjaźń, jakie cechy posiada prawdziwy przyjaciel. Powstała w ten sposób piramida priorytetów – najważniejszych dla nich cech prawdziwego przyjaciela. Na zakończenie narysowali postać swojego najlepszego kolegi, koleżanki.

19 listopada odbyły się zajęcia z bajkoterapii dla przedszkolaków pt. „Warto pomagać”. Dzieci wysłuchały audiobooka pt. „Jak Piotruś swoją pierwszą kostkę domina odnalazł” pochodzącego z cyklu  „Mądre bajki z całego świata” wydanego pod patronatem Kulczyk Foundation. Wspólnie wyjaśniliśmy co to znaczy Efekt Domina i jakie cechy ma dobry człowiek. Uczniowie pokolorowali serca, które utworzyły jeden wielki pociąg życzliwości. Na zakończenie dzieci wykonywały masażyki przy muzyce relaksacyjnej.

Natomiast 21 listopada 2018 r.  Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek odwiedziły Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie i przeprowadziły pierwsze zajęcia z programu pt. „Mój mały świat, moje wielkie emocje”. Temat zajęć brzmiał „Jestem życzliwym przedszkolakiem”. W czasie spotkania rozmawialiśmy o dobrym przyjacielu, o tym co to znaczy być życzliwym  człowiekiem, w związku ze Światowym Dniem Życzliwości, który patronował temu spotkaniu. Zajęcia realizowane były w oparciu o tekst bajki Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak pt. „Jak miś Bębenek spotkał osę Igiełkę”. Przedszkolaki narysowały swojego najlepszego przyjaciela.  Ponadto dzieci wykonały masażyki rąk  oraz uczestniczyły w zabawach integracyjnych i aktywizujących. Wspólnie pożegnaliśmy się iskierką przyjaźni.

22 listopada odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Bajkoterapia w bibliotece”. Spotkanie pt. „Każdy z nas ma talent” opierało się na bajce psychoterapeutycznej  Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak pt. „Wystawa obrazów dżdżownicy Matyldy”. Dzieci zaprezentowały swoje talenty muzyczne, plastyczne, recytatorskie, a także opowiedziały o swoich zainteresowaniach, pasjach, hobby i  sposobach spędzania wolnego czasu. Wykonali także  pracę plastyczną na dowolny temat. Na zakończenie przedszkolaki wspólnie odśpiewały piosenkę o misiu, w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Pluszowego Misia

Obchodom Tygodnia Biblioterapii towarzyszyła wystawa poświęcona promocji czytania i biblioterapii, którą można oglądać w czytelni naukowej.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska
galeria