Patriota to ja! – podsumowanie projektu edukacyjnego dla dzieci 5-6 – letnich z Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie

W roku szkolnym 2018/2019 dzieci z Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie uczestniczyły w cyklu zajęć prowadzonych w ramach projektu edukacyjnego „Patriota to ja!”. Spotkania odbywały w siedzibie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Zajęcia dla dzieci 5-6 – letnich z grupy Przyjaciele Królika opracowała i prowadziła dr Agata Arkabus- nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.

Projekt edukacyjny „Patriota to ja!” był realizowany zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej państwa – 100 rocznica odzyskania niepodległości  – wychowanie do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów.

Zrealizowane cele projektu obejmowały:
– rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
– kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
– budzenie szacunku do symboli narodowych i regionalnych, postaci związanych z historią Polski oraz poszanowanie otaczającej przyrody ożywionej i nieożywionej,
– kształtowanie umiejętności wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych umożliwiających skuteczniejsze nauczanie i uczenie się.

Zajęcia poruszały następujące zagadnienia:

  • Kto to jest patriota? (9. 10. 2018 r.)
  • W poszukiwaniu skarbów narodowych (7. 11. 2018 r.)
  • Moja mała Ojczyzna – Częstochowa (8. 03. 2019 r.)
  • Palcem po mapie, czyli gdzie znajdziemy Polskę na mapie świata (12. 06. 2019 r.)

Podczas spotkań wykorzystywane zostały różnorodne metody, formy i pomoce dydaktyczne, mi. in.: quizy interaktywne, elementy programowania, filmy, prezentacje.

Galeria:

Tekst: dr Agata Arkabus,
zdjęcia: Jadwiga Suska, siostra Weronika