PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli : Dz. U. z 2003 r. nr 227 poz. 2248
  D20032248.pdf
 • Rozporządzenie MEN z dn. 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli : Dz. U. z 2014 r. poz. 840
  D20140840.pdf
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli : Dz. U. z 2016 r. poz. 484
  D20160484.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli : Dz. U. z 2016 r. poz. 485
  D20160485.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli : Dz. U. 2018 r. poz. 2029
  Dz.U. 2018 poz. 2029
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli : Dz. U. z 2016 r. poz. 1591
  D20161591.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli : Dz. U. z 2019 r. poz. 1045
  Dz.U. 2019 poz. 1045