PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli : Dz. U. z 2021 r. poz. 1601
    Dz.U. 2021 poz. 1601
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli : Dz. U. z 2019 r. poz. 1045
    Dz.U. 2019 poz. 1045
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli : Dz. U. 2018 r. poz. 2029
    Dz.U. 2018 poz. 2029