Pokonkursowa wystawa „IV Powiatowego Konkursu Gazetek Szkolnych z dodatkiem promującym czytelnictwo”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie w roku szkolnym 2018/2019 włączyła się w organizację pokonkursowej wystawy gazetek szkolnych biorących udział w „IV Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych z dodatkiem promującym czytelnictwo”. Konkurs odbył się odbył w maju 2019 r. Patronat nad konkursem objęło Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie. Organizatorem konkursu była  Pani Joanna Wójcik – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Garnku. W konkursie uczestniczyło 8 szkół z Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Komisja konkursowa dokonała wnikliwej oceny gazetek według ustalonych wcześniej kryteriów, wśród których znalazły się: oryginalność i dobór treści, walory dydaktyczno-wychowawcze, różnorodność tematyki i form wypowiedzi dziennikarskiej, styl wypowiedzi, poprawność ortograficzna i językowa, opracowanie techniczne i szata graficzna oraz profesjonalizm formalny (numeracja stron, stopka redakcyjna).

Wyniki IV Powiatowego Konkursu Gazetek Szkolnych z dodatkiem promującym czytelnictwo są następujące:

Kategoria – szkoły podstawowe:

I miejsce – „Jedenastka” Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Częstochowie.

I miejsce – „Limonka” Szkoła Podstawowa im. G. Piramowicza w Kłomnicach.

II miejsce „Cela nr  41” Szkoła Podstawowa nr 41 im. J. Matejki w Częstochowie.

III miejsce – „Nasza 30-stka” Szkoła Podstawowa nr 30 im. Por. M. Brzeskiego w Częstochowie.

Wyróżnienie – „Dla nas o nas” Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi  im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

Wyróżnienie – „PRUS NEWS” Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Garnku.

Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – „ECHO SAMOCHODÓWKI” Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie.

II miejsce – „TWÓJ LOS” VIII LO Samorządowe w Częstochowie.

         Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska