PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych : Dz. U. z 2021 r. poz. 2294
  Dz.U. 2021 poz. 2294
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych : Dz. U. z 2017 r. poz. 1743
  Dz.U. 2017 poz. 1743
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych : Dz. U. z 2017 r. poz. 1647
  Dz.U. 2017 poz. 1647
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych : Dz. U. z 2013 r. poz. 199
  Dz.U. 2013 poz. 199