Powiatowy konkurs na prezentację bohatera lektury dla klas IV-VIII – zaproszenie do udziału

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie i Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza do udziału w „Powiatowym konkursie na prezentację bohatera lektury dla klas IV-VIII”. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII z terenu Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu, w którym uczestnik wcieli się w rolę wybranego bohatera lektury szkolnej. Konkurs rozpoczyna się z chwilą rozpowszechnienia regulaminu i potrwa do 20 marca 2021 roku (ostateczny termin nadsyłania prac).

Cele Konkursu:

Inspirowanie młodzieży do działań twórczych.
Popularyzacja bohaterów lektur szkolnych.
Prezentacja umiejętności teatralnych (wcielenie się w rolę bohatera).
Zastosowanie narzędzi TIK w edukacji i promocji czytelnictwa.

Informacji o Konkursie udzielają nauczyciele:
-dr Agata Arkabus tel. 502590486 – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

-mgr Joanna Otto i mgr Iwona Walczak – tel. 343658597 – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie.

Regulamin konkursu_karta zgłoszenia