Powiatowy Konkurs Plastyczny Mój ekslibris

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zorganizowała w grudniu 2020 r. Powiatowy Konkurs Plastyczny Mój ekslibris, pod honorowym patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie. Adresatami konkursu byli uczniowie klas VII szkół podstawowych z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat ekslibrisu, poznanie jego historii, kształtowanie wrażliwości czytelniczych, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zadaniem uczestnika konkursu było autorskie wykonanie własnego ekslibrisu. Ekslibris należało zaprojektować na kartce A4 z białego bloku technicznego (grubość kartki min. 190g/m2) zachowując pionową orientację kartki,  w barwach biało-czarnych, wyłącznie czarnym mazakiem. Projekt ekslibrisu musiał być wykonany samodzielnie i odręcznie. Wielkość ekslibrisu nie mogła przekroczyć obramowania wybranego wzoru – koła, kwadratu lub prostokąta. Nie wolno było zastosować cieniowania.

Każdy z wykonanych ekslibrisów związany był z zainteresowaniami, sposobami spędzania czasu wolnego ucznia oraz opatrzony napisem, np. EX LIBRIS Jana Kowalskiego (imię i nazwisko autora pracy). Uczniowie również własnoręcznie nanieśli powyższy przykładowy napis, wykonany techniką kaligrafii. Uczniom zostały udostępnione linki do stron, z których dowiedzieli się o historii ekslibrisu oraz o ogólnych zasadach ich tworzenia.

Komisja konkursowa w składzie:

Alina Grabna – przewodnicząca
Izabela Bajor
Ernest Pidzik
Aneta Przybyłowicz

uwzględniając poniższe kryteria:
– zgodność wykonania ekslibrisu z regulaminem,
– jakość ekslibrisu,
– pomysł na własny ekslibris,
– technikę kaligrafii napisu,
– ogólny wyraz artystyczny,

spośród 20 nadesłanych prac z 10 szkół podstawowych, przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce

 • Jan Zyglewicz, uczeń Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach
  Opiekun: Agata Kiepura

II miejsce (Ex aequo)

 • Laura Lewczyńska, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc w Częstochowie
  Opiekun: Aleksandra Kotarska
 • Kaja Łydżba, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc w Częstochowie
  Opiekun: Aleksandra Kotarska

III miejsce (Ex aequo)

 • Natalia Świątkowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie
  Opiekun: Beata Wiśniewska
 • Milena Osińska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach
  Opiekun: Agata Kiepura
 • Inga Dyrdzik, uczennica Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej „B”
  Opiekun: Ewa Jasińska

Wyróżnienia:

 • Gabriela Bajor, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek
  im. Matki Zofii Szulc w Częstochowie
  Opiekun: Aleksandra Kotarska
 • Magdalena Bielak, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek
  im. Matki Zofii Szulc w Częstochowie
  Opiekun: Aleksandra Kotarska
 • Wiktoria Ujma, uczennica Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie
  Opiekun: Beata Wiśniewska
 • Alicja Złotnicka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu
  Opiekun: Anna Gładysińska – Złotnicka
 • Oliwia Pośpiech, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu
  Opiekun: Anna Gładysińska – Złotnicka
 • Dominik Trzciński, uczeń Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie
  Opiekun: Aneta Biernacka–Francik

 

Dyplom za pierwsze miejsce oraz nagroda rzeczowa w postaci pieczątki ekslibrisu wg projektu ucznia Jana Zyglewicza, został przesłany pocztą na adres szkoły.

Prace konkursowe nawiązywały do zainteresowań i form spędzania czasu wolnego uczniów. Na ekslibrisach umieszczono motywy związane z książkami, drzewami, kwiatami, roślinami, podróżami (mapa świata, kompas), zwierzętami (guziec, lew, koń, motyle, jednorożec, ptaki, kot, słonik), ze sztuką (obrazy, pędzle), z tańcem, muzyką (baletki, baletnica, tańcząca para, nuty) oraz ze sportem (rolki).

28 stycznia 2021 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyło się spotkanie online, na platformie ClickMeeting, podczas którego uczestnicy i nauczyciele zostali poinformowani o wynikach konkursu. Wydarzenie rozpoczęła wystąpieniem pani Renata Lipniewska – wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli RODN „WOM” w Częstochowie ds. bibliotek pedagogicznych oraz pani Alina Grabna – prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie. Odczytano także list pana Tomasza Sumy skierowany do uczestników i organizatorów konkursu. Pan Tomasz Suma jest kolekcjonerem ekslibrisów i autorem strony internetowej, poświęconej polskiemu ekslibrisowi: http://ekslibrispolski.pl/.

Gratulujemy wszystkim uczniom oraz dziękujemy nauczycielom za wsparcie naszych młodych artystów.

Prezentacje w Genially:

https://view.genial.ly/6013c4dca7a0a40daa41d92e/presentation-ekslibris

https://view.genial.ly/5fe30d25fa68050cfca40f8a/game-konkurs-2020

Wizyta w muzeum – prezentacja w Emaze:

https://www.emaze.com/@AOTRQFFLW/rozstrzygnicie-konkursu

Filmik w Animoto:

https://animoto.com/play/rRJOvKRQtfA1QNCq0haUdg

Tekst Aneta Przybyłowicz
Ernest Pidzik