Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mój ekslibris”

Zapraszamy uczniów klas VII szkół podstawowych z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego do wzięcia udziału w konkursie, pod patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie.

Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest autorskie wykonanie własnego ekslibrisu. Projekt ekslibrisu musi być wykonany samodzielnie i odręcznie. Wielkość ekslibrisu nie może przekroczyć obramowania wybranego wzoru (koło, kwadrat lub prostokąt). Ekslibris powinien być związany z zainteresowaniami, sposobami spędzania czasu wolnego ucznia oraz opatrzony napisem, np. EX LIBRIS Jana Kowalskiego (imię i nazwisko autora pracy). Uczniowie również własnoręcznie nanoszą powyższy przykładowy napis, który będzie przez nich wykonany techniką kaligrafii.

Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:

  • zgodność wykonania ekslibrisu z regulaminem,
  • jakość ekslibrisu,
  • pomysł na własny ekslibris,
  • technikę kaligrafii napisu,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Nagroda

Wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy za udział w konkursie, przygotowane przez organizatora w wersji cyfrowej do wydrukowania. Dyplomy za pierwsze miejsca oraz nagroda rzeczowa w postaci pieczątki ekslibrisu wg projektu ucznia, który zajmie pierwsze miejsce, zostaną przesłane pocztą na adres szkoły. Organizator przewiduje także podziękowania za przygotowanie ucznia/uczniów dla nauczycieli (wersja cyfrowa do wydruku, przesłana e-mailem).

Pisemne zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia wraz z załącznikami) oraz prace
w odpowiednio zabezpieczonej (opisanej) kopercie należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego – do 15.12.2020) na adres:

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM”
aleja Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa

lub złożyć w wypożyczalni Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” (parter) do 15 grudnia 2020 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w formie stacjonarnej lub online w styczniu 2021.

Kontakt:
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie:
Aneta Przybyłowicz – przybylowicz@womczest.edu.pl
Ernest Pidzik – pidzik@womczest.edu.pl
tel. 34 361 28 74

Załączniki:

Regulamin Ekslibris 2020
Karta_zgłoszenia_Ekslibris_2020
Załącznik_nr_2_do_regulaminu