Powiatowy Konkurs Poetycki „Wypisać to, co czuję”

24 kwietnia 2018 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Wypisać, to co czuję”.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie. Do udziału w konkursie na napisanie wiersza inspirowanego twórczością Ludmiły Marjańskiej w związku z przypadającą w roku 2018 95. rocznicą urodzin poetki zostali zaproszeni uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Powiatowy Konkurs Poetycki „Wypisać to, co czuję” był zorganizowany pod honorowym patronatem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie przy współpracy z  Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia „WOM” w Częstochowie.

Cele konkursu to:

1. Popularyzowanie wśród uczniów twórczości wybitnej częstochowskiej poetki.

2. Zachęcenie do pisania i doskonalenia warsztatu pisarskiego.

3. Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć poprawną polszczyzną.

4. Rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

5. Kultywowanie i propagowanie kultury słowa.

Wypisać to, co czuję -laureaci konkursu