Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej”

26 marca 2019 roku w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski Przyroda uczy najpiękniej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Starosty Częstochowskiego.
Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.
Celem konkursu była popularyzacja twórczości poetyckiej, kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego, rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kultury języka oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Organizatorem konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie. Instytucje reprezentowali: wicedyrektor ds. biblioteka pedagogicznych – Pani Renata Lipniewska oraz dyrektor szkoły – Pani Monika Stelmach.

Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodnicząca: Beata Raczyńska – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Członkowie: Elżbieta Janik – Muzeum Częstochowskie, Aleksandra Krawczyk – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM’ w Częstochowie, Maria Jasińska – Liga Ochrony Przyrody Okręg Częstochowa, Tomasz Łuczyński – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urząd Miasta w Częstochowie
wyłoniła w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Recytatorskim Przyroda uczy najpiękniej następujących laureatów:
I miejsce
Dominik Gładysz – Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie
II miejsce
Lena Arkabus – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie
III miejsce
Amelia Cierpiał – Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie
Wyróżnienia
Mia Kiczor – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu
Emilia Palka – Szkoła Podstawowa w Podlesiu
Podczas spotkania miało miejsce również ogłoszenie wyników konkursu Powiatowego Konkursu Plastycznego Przyroda uczy najpiękniej, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie. Do konkursu zgłoszono  41 prac sporządzonych pod kierunkiem 16 nauczycieli z 13 szkół z Częstochowy i powiatu.

Nagrody ufundowali:
Prezydent Miasta Częstochowy
Starosta Powiatu Częstochowskiego
Dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Częstochowie
Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia „WOM” w Częstochowie
Uroczystość uatrakcyjniła swoim występem wokalno-muzycznym Amelia Cierpiał – uczennica Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.

Anna Płusa
fot. Izabela Bajor