Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej” w PBP RODN „WOM”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Recytatorskim „Przyroda uczy najpiękniej”.

Konkurs odbędzie się 18 marca 2020 roku o godz. 10.00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Cele konkursu:

– Popularyzacja twórczości poetyckiej.
– Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
– Rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży.
– Upowszechnianie kultury języka.
– Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia_
Zgoda na przetwarzanie danych ucznia