Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej” – zaproszenie

Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Recytatorskim „Przyroda uczy najpiękniej”. Konkurs organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Starosty Częstochowskiego odbędzie się 26 marca 2019 r. w godz. 10.00-14.00 w auli Forum naszego ośrodka.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Cele konkursu to:

1. Popularyzacja twórczości poetyckiej.

2. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.

3. Rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży.

4. Upowszechnianie kultury języka.

5. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Termin przesyłania zgłoszeń: 21 marca 2019 r.

Przedsięwzięciu towarzyszy II Powiatowy Konkurs Plastyczny „Przyroda uczy najpiękniej” – „Jurajscy eko-odkrywcy”.

Kontakt: Anna Płusa tel. 343606004, e-mail: plusa@womczest.edu.pl

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda_opiekunów prawnych