Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej”

Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej”  pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Starosty Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smeli odbył się 13 marca 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Organizatorami konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.

W konkursie udział wzięło 14 uczniów szkół podstawowych Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Komisja konkursowa oceniając recytację brała pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, stopień opanowania tekstu, artystyczną interpretację utworu, kulturę słowa i ogólne wrażenia artystyczne.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: Alina Grabna – prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie

Członkowie:

Katarzyna Śliwińska – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Częstochowie

Beata Raczyńska – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Tomasz Łuczyński – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Częstochowie

Janusz Rapalski  – prezes Ligii Ochrony Przyrody Okręg Częstochowa

przyznała w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Recytatorskim Przyroda uczy najpiękniej następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce

Patrycja Olak – Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Opiekun: Aleksandra Bednarska-Chłopaś

II miejsce

Amelia Kupczak – Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

Opiekun: Edyta Spałek

III miejsce

Maciej Rogoziński – Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

Opiekunowie: Anna Roskosz, Iwona Będkowska

Wyróżnienia

Natasza Pałasz – Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej

Opiekun: Magdalena Wąsińska

Oliwia Renik – Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie

Opiekunowie: Iwona Tutak, Jolanta Suliga

Kacper Jamróz – Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie

Opiekun: Izabella Paliwoda

Tekst: Anna Płusa, zdjęcia: Izabele Bajor