Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej”

13 marca 2018 roku w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski Przyroda uczy najpiękniej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Starosty Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smeli.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Celem konkursu była popularyzacja twórczości poetyckiej, kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego, rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kultury języka oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Organizatorem konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie. Instytucje reprezentowali: wicedyrektor ds. biblioteka pedagogicznych – Pani Renata Lipniewska oraz dyrektor szkoły – Pani Monika Stelmach.

Przedsięwzięcie uświetnili swoją obecnością Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy – Pani Magdalena Dębska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Częstochowie – Pan Janusz Krakowian.

Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: Alina Grabna – prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie

Członkowie:

Katarzyna Śliwińska – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Częstochowie

Beata Raczyńska – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Tomasz Łuczyński – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Częstochowie

Janusz Rapalski  – prezes Ligii Ochrony Przyrody Okręg Częstochowa

przyznała w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Recytatorskim Przyroda uczy najpiękniej następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce

Patrycja Olak – Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Opiekun: Aleksandra Bednarska-Chłopaś

II miejsce

Amelia Kupczak – Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

Opiekun: Edyta Spałek

III miejsce

Maciej Rogoziński – Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

Opiekunowie: Anna Roskosz, Iwona Będkowska

Wyróżnienia

Natasza Pałasz – Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej

Opiekun: Magdalena Wąsińska

Oliwia Renik – Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie

Opiekunowie: Iwona Tutak, Jolanta Suliga

Kacper Jamróz – Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie

Opiekun: Izabella Paliwoda

Podczas spotkania miało miejsce również ogłoszenie wyników konkursu Powiatowego Konkursu Plastycznego Przyroda uczy najpiękniej, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.

Nagrody ufundowali:

Pan Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy

Pan Krzysztof Smela Starosta Powiatu Częstochowskiego

Pan Robert Dorosławski Dyrektor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia „WOM” w Częstochowie

Uroczystość uatrakcyjniła swoim występem wokalno-muzycznym Amelia Cierpiał – uczennica Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.

Anna Płusa