Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” poświęcony poezji Zbigniewa Herberta

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy poświęcony poezji Zbigniewa Herberta pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego oraz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie

25 października 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy, poświęcony poezji Zbigniewa Herberta w związku z ustanowieniem roku 2018  Rokiem Zbigniewa Herberta.

Konkurs adresowany do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej i 3 klasy  gimnazjalnej miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego zorganizowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie. W tym roku odbyła się ósma edycja konkursu, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów Częstochowy i regionu.

Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie.

Mottem konkursu były słowa poety: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.

Celem konkursu było upamiętnienie twórczości jednego z najwybitniejszych polskich poetów, eseisty i dramaturga, popularyzacja jego dorobku artystycznego, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kultury języka polskiego, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wzbudzenie zainteresowania poezją polską oraz krzewienie kultury żywego słowa.

Uczniowie prezentowali jeden z wybranych przez siebie wierszy Zbigniewa Herberta. Recytacja odbywała się bez mikrofonu i materiałów audiowizualnych. W tegorocznej edycji udział wzięło 17 uczniów z Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowali nauczyciele z danej szkoły.

Prezentacje uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie:

Beata Raczyńska – przewodnicząca komisji, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.
Anna Kostrzewa – nauczyciel polonista Prywatnej Szkoły Podstawowej Sokrates w Częstochowie.
Barbara Strzelbicka – częstochowska poetka, emerytowany nauczyciel polonista, laureatka wielu nagród literackich, należy do Klubu Literackiego  „Złota Jesień” oraz do Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”.
Dorota Musiał – instruktor ds. teatralnych i literackich Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
Ilona Kowalska – bibliotekarz, kierownik Filii nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.
Tadeusz Piersiak – dyrektor Muzeum Częstochowskiego.

Zgodnie z regulaminem na ocenę recytacji miały wpływ następujące elementy: dobór repertuaru, stopień opanowania tekstu, artystyczna interpretacja utworu, kultura słowa i ogólne wrażenia artystyczne.

Decyzją jury przyznano następujące miejsca:

I miejsce

Maciej Rogoziński, Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie, wiersz „Pan Cogito o cnocie” .

II miejsce

Beata Kołodziejczyk, Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z oddziałami gimnazjalnymi w Częstochowie, wiersz „Sprawozdanie z raju”.

III miejsce

Róża Marszałek, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie, wiersz „Żołnierz”.

Wyróżnienia:
Joanna Migalska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie, wiersz „ Przepaść Pana Cogito”.

Julia Kania, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, wiersz „ O dwu nogach Pana Cogito”.

Patrycja Olak, Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie, wiersz „Mały ptaszek”.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostę Częstochowskiego. Laureatom oraz wszystkim uczestnikom dziękujemy za  udział oraz niezapomniane wrażenia artystyczne. Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do udziału w naszym konkursie. Uczniom życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Kucharzewska
Zdjęcia: Izabela Bajor, Mariusz Trenda
galeria