Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy poświęcony twórczości poetów Częstochowy i regionu częstochowskiego

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego oraz Prezes Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich poświęcony twórczości poetów Częstochowy i regionu częstochowskiego

24 października 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy, poświęcony twórczości poetów związanych z Częstochową i regionem częstochowskim.

Konkurs adresowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego zorganizowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie.

Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski oraz Pani Danuta Brzezińska, Prezes Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Gościem konkursu był Pan Janusz Krakowian – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu reprezentujący Starostę Częstochowskiego.

Mottem konkursu były słowa Tadeusza Gierymskiego „[***] każdy ma w sobie cichą prawdę”.

Celem konkursu było upamiętnienie twórczości poetów związanych z Częstochową i regionem, popularyzacja ich dorobku artystycznego, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży, upowszechnianie kultury języka polskiego, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wzbudzenie zainteresowania poezją polską oraz krzewienie kultury żywego słowa.

W tegorocznej dziewiątej edycji udział wzięło 16 uczniów z Częstochowy i powiatu częstochowskiego (8 uczniów z Częstochowy i 8 uczniów z powiatu częstochowskiego). Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowali nauczyciele z danej szkoły.

Uczniowie prezentowali jeden z wybranych przez siebie utworów napisanych przez poetów regionu częstochowskiego: Elżbietę Cichlę-Czarniawską, Arkadiusza Franię, Jerzego Lieberta, Barbarę Łągiewkę, Ludmiłę Marjańską, Ryszarda Sidorkiewicza „Sidora”, Irit Amiel (ur. Irena Librowicz), Elżbietę Jeziorowską-Wróbel.

Recytacja odbywała się bez mikrofonu i materiałów audiowizualnych.

Prezentacje uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie:

Beata Raczyńska – przewodnicząca komisji, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.

Alina Grabna – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie.

Beata Gendek-Barhoumi – nauczyciel języka polskiego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie, prowadzi teatr szkolny Grupa pod Wiszącym Kotem, który zdobywa liczne nagrody w kraju i za granicą. Zdobyła tytuł Animatora Kultury w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Nauczyciela Roku 2015.

Ewa Ossowska – nauczyciel języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie. Organizatorka licznych konkursów literackich, prowadzonych także we współpracy z PBP RODN „WOM”.

Aleksandra Kowalska – pracownik Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku. Poetka, malarka, kompozytorka i wokalistka zespołu „Impast”.

Ilona Kowalska – bibliotekarz, kierownik Filii nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Jest organizatorką licznych konkursów, spotkań literackich i przedsięwzięć czytelniczych.

Zgodnie z regulaminem na ocenę recytacji miały wpływ następujące elementy: dobór repertuaru, stopień opanowania tekstu, artystyczna interpretacja utworu, kultura słowa i ogólne wrażenia artystyczne.

Decyzją jury przyznano następujące miejsca:

I miejsce

  • Klara Gwiazda-Fluks, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach, wiersz pt. „Planetka” Irit Amiel.

II miejsce

  • Emilia Woźniak, Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej, wiersz pt. „Jurgowska karczma” Jerzego Lieberta.

III miejsce

  • Oliwia Świąć, Szkoła Podstawowa im. Stefana Okrzei w Mykanowie, wiersz pt. „Anioł Żalu” Jerzego Lieberta.

Wyróżnienia

  • Natalia Maj, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie, wiersz pt. „Zachęta do ucieczki” Jerzego Lieberta.
  • Maciej Rogoziński, Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie, wiersz pt. „Kuszenie” Jerzego Lieberta.
  • Wiktoria Mika, Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie, wiersz pt. „*** Znam najsmutniejsze miejsce na świecie” Elżbiety Jeziorowskiej-Wróbel.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostę Częstochowskiego. Laureatom oraz wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz niezapomniane wrażenia artystyczne. Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do udziału w naszym konkursie. Uczniom życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Kucharzewska
Zdjęcia: Zbigniew Burda
galeria