Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy – Święty Jan Paweł II w poezji polskiej”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie ponownie zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poetyckie Krajobrazy – Święty Jan Paweł II w poezji polskiej pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego oraz Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Konkurs odbywa się z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i jest skierowany do nauczycieli i uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego.

Zmagania konkursowe odbędą się 18 marca 2021 roku w godz. 10.00-13.00 w Auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Kontakt:
– Katarzyna Kucharzewska 34 360 60 04 w. 107; e-mail: kucharzewska@womczest.edu.pl

Dokumenty konkursowe:

Regulamin Konkursu
Karta zgłoszenia Poetyckie Krajobrazy_2021