Program bajkoterapeutyczny „Bajkoterapia w bibliotece” – podsumowanie

W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie realizowany był program bajkoterapeutyczny pt. „Bajkoterapia w bibliotece”. W zajęciach wzięły udział dzieci z oddziału przedszkolnego (5-6-latki) ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowie. Opiekę nad grupą sprawowała wychowawczyni – Ewelina Karlińska. Program przygotowała i przeprowadziła Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie.

Program trwał od października 2018 roku do maja 2019 roku i obejmował następujące tematy:

– Przedszkolak – to ja!
– Każdy z nas ma talent.
– Być dobrym nie tylko do święta.
– W królestwie złości.
– Zdrowo się odżywiam.
– Polubić siebie.

Program miał charakter terapeutyczno-wychowawczy. Zastosowana została tu metoda bajkoterapii, czyli praca z bajką terapeutyczną jako skuteczną metodą, pozwalającej na obniżenie lęku, dowartościowanie, budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Tematyka bajek dotyczyła głównych zagadnień dotyczących dziecka w wieku przedszkolnym: adaptacja w przedszkolu, pomoc innym, radzenie sobie ze złością, zasady dobrego zachowania i zdrowego odżywiania, akceptacja siebie, wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka, dobre relacje z rówieśnikami.

Program opierał się na wybranych bajkach i opowiadaniach terapeutycznych, przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Były to następujące pozycje książkowe:

  • Agnieszka Antosiewicz, Maria Zagnińska „Najciekawsze bajki przedszkolaka”.
  • Renata Piątkowska „Opowiadania dla przedszkolaków”, „Opowiadania z piaskownicy”.
  • Julia Śniarowska „Już się nie boję : bajki terapeutyczne dla przedszkolaków”.
  • Elżbieta Śnieżkowska-Bielak „Bajeczne mikstury czyli bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne”.

Zajęcia składały się z dwóch części: pierwszej integracyjnej  i właściwej – biblioterapeutycznej. W części pierwszej zaprezentowane zostały zabawy integracyjne i poznawcze. W części drugiej prowadząca czytała tekst terapeutyczny dostosowany do tematu zajęć. Rozmowa z przedszkolakami dotyczyła bohatera bajki i jak on radzi sobie w trudnej sytuacji.  Następnie dzieci wykonywały prace plastyczne dotyczące tematu zajęć.

Podczas spotkań zastosowane zostały różnorodne metody: plastykoterapia, muzykoterapia, pedagogika zabawy, wierszyki-masażyki oraz różnorodne narzędzia biblioterapeutyczne.

Tekst i zdjęcia:  Katarzyna Kucharzewska