Program biblioterapeutyczny „Podróż ku wartościom”

„Nauczenie wartości to najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia dziecka.”
Linda i Richard Eyre

        Od dwóch lat Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  RODN „WOM” w Częstochowie współpracuje z Zespołem Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Częstochowie – Prowincja Wrocławska. Do tej pory zostały przeprowadzone dwa programy: „Podróż do Krainy Radości” oraz „W świecie uczuć i emocji”.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie uczestniczyli w programie biblioterapeutycznym „Podróż ku wartościom”, który obejmował  cykl 7 spotkań. Program przygotowały i przeprowadziły: Agnieszka Chmielewska i Katarzyna Kucharzewska.

Opiekę nad grupą sprawowała Pani Lidia Golczyk – opiekun Koła Bibliofil”.  W zajęciach uczestniczyło 7 uczniów. Comiesięczne spotkania dotyczyły podstawowych wartości w życiu młodego człowieka: Piękno, Odwaga, Szczęście, Odpowiedzialność, Przyjaźń, Szacunek, Mądrość.

Program miał charakter terapeutyczno-wychowawczy, jego celem nie była więc ocena uczestników zajęć. Celem programu było natomiast rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wartości moralnych oraz ich przepracowanie. Poprzez głośne czytanie tekstów literackich i identyfikację z bohaterami tekstów młodzi ludzie rozpoznawali wartości oraz dowiedzieli się, jakie zachowania są ich przejawem.

Tematem zajęć było przybliżenie uczniom wartości uniwersalnych, jakimi powinniśmy kierować się w życiu. Młodzież w ten sposób może przygotować się do dokonywania właściwych wyborów życiowych. Program miał na celu zwrócenie uwagi na właściwe postawy człowieka, wypracowanie dobrych nawyków, a nie akceptowanie tych złych. Głównym punktem zajęć było czytanie tekstu terapeutycznego dotyczącego danego tematu.

Zajęcia składały się z dwóch części: pierwszej integracyjnej i właściwej – biblioterapeutycznej. W części  pierwszej zaprezentowane zostały zabawy integracyjne, rozluźniające, poznawcze. W części drugiej prowadząca czytała tekst terapeutyczny lub jego fragment, dobrany do tematu zajęć. Były to krótkie opowiadania, wiersze, bajki dostosowane do poziomu uczestników spotkania. Po przeczytaniu tekstu następowała rozmowa o przeczytanym tekście oraz dyskusja o poruszanych w nim problemach. Na zajęciach wykorzystywane były także techniki plastyczne,  twórcze, prezentacje multimedialne, muzykoterapia,  oraz relaksacja i wizualizacja. Po każdej lekcji przygotowana została wystawa prac uczniów.

Program był potrzebny ze względu na wspomaganie młodzieży w postrzeganiu wartości jako drogowskazów prowadzących do pełnego rozwoju. Ważna jest refleksja nad tym, że kierowanie się w życiu wartościami nie zawsze jest łatwe, ale prowadzi do dobrego i mądrego życia.

Atrakcyjna forma zajęć spowodowała, że uczniowie chętnie uczestniczyli w tych spotkaniach. Nauczyciele i uczniowie wyrazili chęć współpracy w przyszłym roku szkolnym.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska