Program biblioterapeutyczny „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”

Od sześciu lat Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  RODN „WOM” w Częstochowie współpracuje z Zespołem Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Częstochowie – Prowincja Wrocławska.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie z tej szkoły uczestniczyli w programie biblioterapeutycznym „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”, który obejmował  cykl 8 spotkań. W zajęciach wzięli udział uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Opiekę nad grupą sprawowała Lidia Golczyk – prowadząca koło biblioteczne „Bibliofil”, wychowawczyni grupy. Program przygotowała i przeprowadziła Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz, biblioterapeuta.

Program trwał od października 2018 roku do czerwca 2019 roku i obejmował następujące tematy:

– Szczęście, czyli o tym, jak dobrze mieć bliskich.
– Uczciwość.
– Samodyscyplina, czyli jak dobrze być zorganizowanym.
– Piękno jest w nas.
– Odpowiedzialność, czyli bardzo poważna sprawa.
– Sprawiedliwość w rodzinie.
– Przyjaźń.
– Miłość jest najważniejsza.

Program miał charakter terapeutyczno-wychowawczy. Opierał się na opowiadaniach polskich autorów z książki pt. „12 ważnych opowieści : polscy autorzy o wartościach” (Centrum Edukacji Dziecięcej). Spotkania odbywały się raz w miesiącu. Celem programu było zapoznanie uczniów z wybranymi tekstami terapeutycznymi, opisującymi ważne wartości w życiu każdego człowieka. Na zajęciach zostały omówione następujące: szczęście, samodyscyplina, odpowiedzialność, sprawiedliwość, przyjaźń i miłość. Historie dotyczyły tematyki rodzinnej, szkolnej, kontaktów z rówieśnikami oraz innych problemów młodego człowieka we współczesnym świecie. Teksty pomagały kształtować zasady społeczno-moralne uczniów, budziły przeżycia estetyczne, historie stały się pomocne w pokonywaniu trudności i  rozwiązywaniu problemów młodego człowieka. Zajęcia miały wzbudzać poczucie własnej wartości u młodego człowieka oraz przygotować do pełnienia ważnych życiowych ról. Teksty pobudzały do refleksji i szacunku wobec innych osób. Opowiadania promowały dobre wzorce postaw i zachowań, a także przedstawiały pozytywne nastawienie do siebie i innych ludzi. Ponadto miały zachęcić uczniów do obcowania z książką i pokazać, że czytanie jest przyjemnością.

Zajęcia składały się z dwóch części: pierwszej integracyjnej i właściwej – biblioterapeutycznej. W części pierwszej zaprezentowane zostały zabawy integracyjne i poznawcze. W części drugiej prowadząca czytała tekst terapeutyczny dostosowany do tematu zajęć.

Zajęcia przeprowadzone zostały w oparciu o szereg metod i technik arteterapii (elementy plastykoterapii i muzykoterapii). W czasie spotkań zastosowane zostały zabawy integracyjne, techniki relaksacyjne oraz metody pedagogiki zabawy. Uczniowie kolorowali i rysowali przy wyciszającej muzyce relaksacyjnej. Po zajęciach odbywała się wystawa i omówienie prac uczniów. Program zrealizował założone cele, a także rozwinął u młodzieży zamiłowanie do książek i rozmów o wartościach.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska