Program edukacji filmowej „Sztuka filmowa wczoraj i dziś”

W Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyły się zajęcia promujące edukację medialną. Uczestniczyli w nich uczniowie Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie wraz z nauczycielem bibliotekarzem – Aliną Grabną.
Program z zakresu edukacji filmowej pt. „Sztuka filmowa wczoraj i dziś” obejmował trzy zajęcia cząstkowe. Uczniowie uczęszczali na zajęcia od stycznia do marca 2016 r.
Tematy poszczególnych zajęć to:
• Podróż w świat filmu, czyli krótka historia filmu.
• Język filmu.
• Scenariusz filmowy i scenopis filmowy.

„Podróż w świat filmu” – na lekcji tej uczniowie poznali historię filmu polskiego i światowego, a także dzieje kina zapoczątkowanego przez braci Krzemińskich na terenie Częstochowy.
Uczniowie obejrzeli pokaz pierwszych niemych filmów braci Lumiẻre, dzięki czemu mogli się „przenieść” w XIX wiek, m.in. Wyjście robotników z fabryki, Polewacz polany, Wjazd pociągu na stację w La Ciotat. Wyświetlony został także najsłynniejszy film, mistrza kina niemego Charliego Chaplina, pt. Brzdąc. To pełna humoru, gagów, a jednocześnie wzruszająca opowieść o miłości i przywiązaniu.
Ciekawe były także projekcje filmów z Częstochowy, w tym m. in. Pożar Zapałczarni w Częstochowie – jeden z najstarszych polskich filmów dokumentalnych.
Został również wyświetlony pokaz zdjęć wybitnych postaci kina, którymi byli: Charlie Chaplin, Pola Negri, Theda Bara i Rudolph Valentino.
Uczniowie mieli okazję także obejrzeć polski krótkometrażowy film animowany z 2009 roku pt. „Kinematograf”, którego autorem jest Tomasz Bagiński, opowiadający historię konstruowania kinematografu, urządzenia do wyświetlania filmów. Przekazano również uczniom informacje o historii nagród filmowych i ich rozwoju na przestrzeni lat.
„Język filmu” – drugie zajęcia były okazją do poznania języka dzieła filmowego. Wykorzystując metodę burza mózgów uczniowie wypisywali na tablicy słowa związane z językiem współczesnego filmu. Gimnazjaliści w czasie zajęć poznali także słownik najważniejszych pojęć filmowych, m.in. kadr, stopklatka, scena, ujęcie, montaż. Omówione zostały także gatunki filmowe, rodzaje planów filmowych oraz etapy powstawania produkcji filmowej.
Ostatnia lekcja dotyczyła omówienia budowy i procesu tworzenia scenariusza i scenopisu filmowego, podobieństw i różnic między nimi. Gimnazjaliści pracowali na przykładach scenopisów filmowych. Mieli za zadanie dokończyć scenopis poznanej historii i przedstawić go na forum klasy.
Uczniowie sprawdzili swoje wiadomości rozwiązując krzyżówki oraz Test z wiedzy filmowej.
Program edukacyjny zakończył się zaprezentowaniem wcześniej przygotowanego filmu niemego. Uczniowie w trzech grupach pokazali następujące filmy: „Śniadanie w domu”, „Spotkanie w parku”, „Podróż pociągiem”.
Zadanie to okazało się strzałem w dziesiątkę, młodzież przedstawiła to w sposób profesjonalny, przygotowała potrzebne rekwizyty i napisy. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością, ciekawymi pomysłami i dobrą grą aktorką.
Zajęcia z edukacji filmowej były niewątpliwie ciekawą przygodą z filmem, uczniowie mieli okazję poznać podstawowy warsztat filmowy. Ważnym aspektem było także kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru filmu. Zaprezentowana została bogata bibliografia na temat historii kina i współczesnej sztuki filmowej.
Program z edukacji filmowej przygotowała i przeprowadziła Katarzyna Kucharzewska.

Katarzyna Kucharzewska
Zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska, Alina Grabna
galeria