Program z edukacji dziennikarskiej „Tworzymy gazetkę szkolną” – 2018

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41 w Częstochowie (uczniowie klasy II i III gimnazjum) uczestniczyli w programie z zakresu edukacji dziennikarskiej pt. „Tworzymy gazetkę szkolną”. Opiekunami uczniów byli nauczyciele: Agnieszka Gryś i Jolanta Malasiewicz. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz.

Program składał się z trzech bloków tematycznych.

  • Prasa – medium znane od wieków.
  • Gazetka szkolna – co to takiego?
  • Dziennikarskie formy wypowiedzi.

Pierwsze zajęcia „Prasa – medium znane od wieków”, dotyczyły najważniejszych faktów z dziejów prasy oraz podstawowych pojęć dotyczących prasy, budowy i rodzajów czasopisma. Najwięcej czasu poświęcono prasie współczesnej, zwracając szczególną uwagę na szatę graficzną i zawartość treściową. Omówione zostały czasopisma drukowane oraz internetowe.
Na zajęciach Gazetka szkolna – co to takiego”? uczniowie poznali cechy dobrej gazetki szkolnej, dowiedzieli się jakich błędów należy unikać przy tworzeniu czasopisma uczniowskiego. Omówiona została rola opiekuna gazetki oraz zasady tworzenia czasopisma. Gimnazjaliści pogłębili swoją wiedzę na temat pracy dziennikarza, jego zadań, zasady etyki dziennikarskiej. Przedstawione zostało także zagadnienie techniki wydawniczej czasopisma Uczniowie poznali także rodzaje wydawnictw i zadania poszczególnych redaktorów, zasady korekty dziennikarskiej i edytowania tekstu. Uczniowie poznali kolejne kroki jak wydawać szkolną gazetkę.

Kolejne zajęcia, Dziennikarskie formy wypowiedzi”, wprowadziły uczniów w świat warsztatu dziennikarskiego. Miały one za zadanie zaznajomienie uczniów z podziałem gatunków dziennikarskich na informacyjne i publicystyczne oraz gatunki pograniczne. Uczniowie poznali style panujące w prasie, język mediów, budowę artykułu dziennikarskiego. Szczególną uwagę poświęcono wywiadowi – gatunkowi dziennikarskiemu, który jest coraz częściej obecny na łamach gazetek szkolnych. Uczniowie przeprowadzili w grupach wywiady z następującymi postaciami: znanym podróżnikiem, z założycielem fundacji, ze znanym sportowcem oraz z aktorami.

Ponadto gimnazjaliści wyszukiwali w podanych gazetach i czasopismach omówione wcześniej gatunki dziennikarskie. Na zakończenie programu uczniowie rozwiązali test sprawdzający wiedzę z edukacji dziennikarskiej oraz krzyżówki i zadania związane z dziennikarstwem.
Uczestnicy zajęć poznali także przydatne książki z edukacji dziennikarskiej, które znajdują się w zbiorach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Cennym źródłem informacji były gazetki szkolne, nadesłane na „Częstochowski Przegląd Gazet Szkolnych”. Uczniowie mogli zapoznać się z ich formą i zawartością.

Program z edukacji dziennikarskiej dostarczył gimnazjalistom przydatnych narzędzi do pracy nad szkolną gazetką pod kierunkiem nauczyciela, pomógł uczniom w realizacji swoich ambicji dziennikarskich oraz w doskonaleniu kompetencji w zakresie dziennikarstwa prasowego.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska