Projekt edukacyjny „Jak zmieniała się książka na przestrzeni wieków” – 2014/2015