Projekt edukacyjny „Mis Uszatek dziś nauczy nas…”

Projekt edukacyjny wykorzystywany jest przez nauczycieli jako metoda aktywizująca uczniów na wszystkich etapach nauczania. Główną zaletą projektu jest czynny udział uczących się w zajęciach dydaktycznych. Metoda projektów pozwala na samodzielne poszukiwanie różnych źródeł informacji i na tej podstawie budowanie zasobów wiedzy niezbędnych do rozwiązania danego problemu. Na efektywność nabywania wiedzy przez dzieci i młodzież wpływa również współpraca instytucji i dzielenia się doświadczeniami miedzy nauczycielami realizującymi zadania projektowe.

W ramach takiej współpracy w roku szkolnym 2019/2020 został zrealizowany projekt edukacyjny „Miś Uszatek dziś nauczy nas…” skierowany do dzieci trzyletnich z Przedszkola  Sióstr Nazaretanek im. Świętej Rodziny w Częstochowie. Zajęcia dla dzieci przygotowała i prowadziła dr Agata Arkabus z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.

Cele projektu:

– wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych będących podstawą do rozumienia i nazywania własnych potrzeb i innych oraz poznania określonych norm;
– wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
– kształtowanie u dzieci umiejętności społecznych, wdrażanie do reguł współżycia w grupie;
– stwarzanie sytuacji do podejmowania przez dzieci wyborów prowadzących do określonych konsekwencji;
– wprowadzenie dzieci w świat literatury.

Cele ogólne i szczegółowe zostały oparte na książce Czesława Janczarskiego „Miś Uszatek”, której bohater – Mis Uszatek – po raz pierwszy pojawił się w opowiadaniach publikowanych w czasopiśmie dla najmłodszych „Miś”. Imię Uszatkowi nadały dzieci w wyniku konkursu, a postać stworzyli pisarz Czesław Janczarski i ilustrator Zbigniew Rychlicki. Pierwsza książka o jego przygodach została wydana w 1960 pod tytułem „Przygody i wędrówki Misia Uszatka”.

Miś Uszatek i jego przyjaciele wprowadzali dzieci w świat zagadnień związanych z podejmowaniem wyborów, nazywaniem i rozpoznawaniem wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, posługiwaniem się pojęciami dotyczącymi różnych zjawisk i aktywności. Podczas spotkań w przedszkolu dzieci dzieliły się własnymi doświadczeniami i przeżyciami, a ich zabawom i nauce towarzyszył Miś Uszatek – pluszowa maskotka nawiązująca do książkowego bohatera.

Realizacja projektu „Mis Uszatek dziś nauczy nas…” zakładała spotkania stacjonarne w przedszkolu oraz w bibliotece pedagogicznej. Sytuacja wprowadzenia w kraju stanu epidemiologicznego w marcu 2020  roku doprowadziła do zamknięcia m.in.  szkół i placówek oświatowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30b. Dz.U. 2020 poz. 492). Podstawa programowa realizowana była więc w sposób zdalny i część tematów została dostosowana do nowych zaleceń. Ostatnie tematy zostały utworzone na platformie Genelly oraz Thinglink i przesłane do rodziców trzylatków w celu ich realizacji w domu.

W ramach projektu zrealizowano następujące tematy:

  • Być dobrym przyjacielem.
  • Wiem, jak zachować się przy stole.
  • Poznajemy ptaki wiosną – https://www.thinglink.com/scene/1313806031020621826
  • Czerwony samochodzik, czyli jak zachować bezpieczeństwo -https://view.genial.ly/5ebd1f534a81770d9df4b11a/dossier-czerwony-samochodzik
  • Owoce pełne zdrowia – https://view.genial.ly/5ec797a031834c0d95f47753/dossier-owoce-pelne-zdrowia

Źródła:
– https://www.ore.edu.pl/2017/12/projekt-edukacyjny-pokl/
– https://nk.com.pl/mis-uszatek/2364/ksiazka.html#.XucaTUUzbIU

dr Agata Arkabus