Projekt edukacyjny „Podania i legendy jurajskiego szlaku” – relacja

Podania i legendy jurajskiego szlaku to projekt edukacyjny promujący czytelnictwo, jak również edukację regionalną. Realizowany był w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie i skierowany do nauczycieli i uczniów klas I. Zajęcia odbywały się zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie opierała się na aktywności dzieci z wykorzystaniem różnych form pracy. Najważniejszymi celami było kształtowanie poczucia tożsamości, przynależności i identyfikacji uczniów z określonym środowiskiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej z zamieszkiwanym regionem. Znaczną rolę odgrywała dbałość o to, by dzieci poznały podania i legendy związane ze Szlakiem Orlich Gniazd, oraz rozwijały swoją wrażliwość na treści zawarte w tekstach. Podczas spotkań online nauczyciele bibliotekarze omawiali kolejne ciekawe historycznie miejsca na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i wraz z uczniami odbywali wirtualne wędrówki po zamkach jurajskich. Uczniowie poznali również postać króla Kazimierza Wielkiego, walory przyrodnicze jury, ciekawostki i historię Szlaku Orlich Gniazd. Każde spotkanie wzbogacone było o różnego rodzaju zadania interaktywne, gry i zabawy dla uczniów oraz krótkie filmiki edukacyjne.

Więcej: https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/podania-i-legendy-jurajskiego-szlaku/