Projekty edukacyjne

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie w roku szkolnym 2021/2022 podejmowała liczne działania na rzecz upowszechniania edukacji czytelniczej i medialnej wśród dzieci i młodzieży. Z wielu realizowanych inicjatyw na uwagę zasługują te, które odbywały się cyklicznie.

Z baśnią po Europie to projekt edukacyjny, którego pomysłodawczyniami oraz prowadzącymi zajęcia były Panie Anna Dąbrowska i Anna Hiller, nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. W realizację projektu włączyły się Panie Dorota Mela, Anna Dziubczyk, Maryla Dutkiewicz-Vogel- nauczyciele wychowawcy klas III a i III c oraz nauczyciele bibliotekarze: Panie Renata Sowada, Izabela Sitek i Miłosława Pasternak. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Podczas zajęć w projekcie uczniowie poznawali wybrane kraje europejskie, ich obyczaje, kulturę i symbole narodowe oraz przede wszystkim utwory literackie- baśnie, bajki i legendy związane z omawianym krajem. Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie opierała się na aktywności dzieci z wykorzystaniem różnych form pracy. Najważniejszymi celami było kształtowanie poczucia tożsamości, przynależności i identyfikacji uczniów z Europą, jako naszym wspólnym domem. Ważnym celem było też kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy oraz rozwijanie wyobraźni i zainteresowań czytelniczych w różnych formach ekspresji.

Bądź bezpieczny w internecie to cykl zajęć promujących właściwe i bezpieczne zachowanie w cyberprzestrzeni. Realizowany był w klasach pierwszych. Do współpracy włączyły się Panie Katarzyna Ciereszko i Alicja Pułkownik, wychowawcy klas I a i I e oraz nauczyciele bibliotekarze Pani Renata Sowada i Izabela Sitek oraz Miłosława Pasternak. Zajęcia przygotowały i przeprowadziły zdalnie, na platformie ClickMeeting, Panie Anna Dąbrowska i Anna Hiller. W toku zajęć uczniowie zapoznali się z ogólną zasadą działania internetu, poznali i stworzyli własną netykietę, nauczyli się rozpoznawać zachowania świadczące o cyberprzemocy, hejcie i mowie nienawiści. Ważną kwestią poruszaną na spotkaniach było uzależnienie od internetu i sieci społecznościowych. Prowadzące zwracały też szczególną uwagę na ochronę danych osobowych i wizerunku w sieci oraz na zagrożenia związane z zawieraniem nowych znajomości w internecie. Dzieci mogły swoją wiedzę i umiejętności przetestować rozwiązując ćwiczenia i zadania interaktywne.

Bardzo dziękujemy uczniom za zaangażowanie i zapał do nauki, nauczycielom za wsparcie i zaufanie. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 53 w Częstochowie trwa już od wielu lat i już cieszymy się na kolejne inicjatywy edukacyjne, które podejmować będziemy wspólnie w roku szkolnym 2022/2023.

Fotorelacje z kolejnych zajęć znajdują się na stronie biblioteki SP 53:

Tekst: Anna Dąbrowska, Anna Hiller