Przegląd Pieśni i Piosenek o Świętym Janie Pawle II – zaproszenie do udziału

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (sześciolatki) z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego do udziału w Przeglądzie Pieśni i Piosenek o Świętym Janie Pawle II.

W związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie włączyła się również w  obchody upamiętniające wielkiego papieża i Polaka Karola Wojtyłę. Tegoroczna edycja konkursu jest więc dedykowana św. Janowi Pawłowi II.

Celami konkursu są:

  1. Wspieranie integralnego rozwoju dzieci w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych.
  2. Popularyzacja pieśni i piosenek o Świętym Janie Pawle II.
  3. Pogłębienie wiedzy na temat życia i działalności Papieża Jana Pawła II.
  4. Wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.
  5. Rozbudzanie potrzeb kulturalnych i ich zaspokajanie przy zastosowaniu nowych form (online) przeprowadzania konkursów w czasie trwania stanu epidemii w kraju.

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną konkurs odbędzie się w formie online na podstawie nadesłanych przez uczestników nagrań audio-wideo. Występy oceniać będzie profesjonalne jury składające się z muzyków, pedagogów oraz osób związanych ze środowiskiem artystycznym.

Kontakt:
– Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 360 60 04 w. 255
dr Agata Arkabus – arkabus@womczest.edu.pl
Anna Płusa – plusa@womczest.edu.pl
– Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie, tel. 34 3604159
Iwona Ledwoń – iwona1161@wp.pl

Załączniki: