Przegląd pieśni ludowych Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

30 października 2019 roku Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie i Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie organizują „Przegląd pieśni ludowych Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny” skierowany do dzieci sześcioletnich z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Celem organizowanego przedsięwzięcia jest wspieranie integralnego rozwoju dzieci w zakresie twórczości artystycznej przedszkolaków poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych, kształtowanie postaw proregionalnych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego.

Szczegóły dotyczące organizacji konkursu wraz z regulaminem w załącznikach.

Kontakt:

– Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 360 60 04 w. 255
dr Agata Arkabus – arkabus@womczest.edu.pl
Anna Płusa – plusa@womczest.edu.pl

– Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie, tel. 34 3604159
Iwona Ledwoń – iwona1161@wp.pl

Dokumenty konkursowe:
Regulamin konkursu
Karta_zgłoszenia