RAMOWE PLANY NAUCZANIA

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół : Dz.U. 2023 poz. 277
  Dz.U. 2023 poz. 277
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół : Dz.U. z 2022 r. poz. 658
  Dz.U. 2022 poz. 658
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół : Dz.U. z 2022 r. poz. 656
  Dz.U. 2022 poz. 656
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół : Dz. U. z 2021 r. poz. 1534
  Dz.U. 2021 poz. 1534
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz.U. 2022 poz. 1068
  Dz.U. 2022 poz. 1068
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz. U. z 2020 r. poz. 1223
  Dz.U. 2020 poz. 1223
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół : Dz. U. z 2020 r. poz. 1008
  Dz.U. 2020 poz. 1008
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz. U. z 2019 r. poz. 1247
  Dz.U. 2019 poz. 1247
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół : Dz. U. z 2019 r. poz. 639
  Dz.U. 2019 poz. 639
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych : Dz. U. z 2014 r. poz. 1993
  Dz.U. 2014 poz. 1993
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych : Dz. U. z 2014 r. poz. 251
  Dz.U. 2014 poz. 251
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych : Dz. U. z 2012 r. poz. 204
  Dz.U. 2012 poz. 204