RAMOWE PLANY NAUCZANIA

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych : Dz. U. z 2012 r. poz. 204
  D20120204.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych : Dz. U. z 2014 r. poz. 251
  D20140251.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych : Dz. U. z 2014 r. poz. 1993
  D20141993.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół : Dz. U. z 2017 r. poz. 703
  D20170703.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół : Dz. U. z 2019 r. poz. 639
  D20190639.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz. U. z 2019 r. poz. 1247
  Dz.U. 2019 poz. 1247