Relacja z Debaty „Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty”

„Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty” – ogólnopolska konferencja odbywająca się w ramach debat oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej już za nami. Inicjatorkami i moderatorami debaty byli eksperci dobrych zmian MEN, nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz członkowie ogólnopolskiego Serwisu E-pedagogiczna SBP – Panie: Agata Arkabus i Anna Płusa.
6. maja 2016 r. aula FORUM RODN „WOM” w Częstochowie zgromadziła prawie stu nauczycieli bibliotekarzy, dyrektorów szkół i bibliotek pedagogicznych oraz przedstawicieli organizacji i towarzystw bibliotekarskich z całego kraju. W debacie wzięła udział Pani Bożena Skomorowska – dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.
Na spotkanie składały się dwa moduły. W pierwszej części plenarnej prelegenci zaprezentowali obecna sytuację organizacyjną bibliotek szkolnych i pedagogicznych naszego kraju. W swoich wystąpieniach odnieśli się również do problemów współczesnego bibliotekarstwa. Głos zabrali, wygłaszając referaty:
– prof. dr hab. Mariola Antczak, kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego – „Nowe wyzwania organizacyjno-edukacyjne dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych”,
– Agnieszka Pietryka, kierownik Zespołu Informacji Pedagogicznej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie – „Nauczycielu, nie jesteś sam! Współpraca biblioteki szkolnej i pedagogicznej warunkiem skutecznego wspierania pracy szkoły”,
– Agnieszka Miśkiewicz, prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział w Krakowie – „Bibliotek szkolnych dziś i jutro”,
– Elżbieta Mieczkowska, przedstawiciel Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych – „Biblioteka pedagogiczna – sprawdzony partner w edukacji XXI wieku”.
Część druga debaty to dyskusja moderowana, dotycząca proponowanych zmian w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Moduł ten rozpoczął się omówieniem – przez Panie Agatę Arkabus i Annę Płusę – wyników ankiety „Rola biblioteka szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty”. Zaprezentowana analiza wyników ankiety skierowanej do przedstawicieli środowisk bibliotek szkolnych i pedagogicznych była inspiracją do owocnej dyskusji uczestników spotkania.
Zmiany w zapisie Ustawy o systemie oświaty, edukacja czytelnicza i medialna w podstawie programowej, standardy pracy biblioteki szkolnej, finanse na infrastrukturę i sprzęt komputerowy bibliotek, ewidencja podręczników, współpraca biblioteki szkolnej i pedagogicznej to obszary tematyczne, które stanowiły przestrzeń merytoryczną do dyskusji dla uczestników debaty.
Zgromadzone podczas spotkania wnioski i postulaty zostały spisane. Po opracowaniu zostaną opublikowane na stronie internetowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Uczestnicy mieli możliwość obejrzenie filmu, który prezentował działania bibliotek pedagogicznych w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniem i nauczycielem. Film powstał na podstawie materiałów przygotowany przez biblioteki pedagogiczne w Częstochowie, Toruniu i Elblągu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty za liczny i aktywny udział w spotkaniu.

Wnioski i postulaty przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na wnioski i postulaty

Anna Płusa

Materiały pokonferencyjne:
– prof. dr hab. Mariola Antczak –
Nowe wyzwania edukacyjno-organizacyjne dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych
Agnieszka Pietryka
Nauczycielu nie jesteś sam! Współpraca biblioteki szkolnej i pedagogicznej warunkiem skutecznego wspierania pracy szkoły
Agnieszka Miśkiewicz
Bibliotek szkolnych dziś i jutro
Elżbieta Mieczkowska
Biblioteka pedagogiczna_sprawdzony partner w edukacji XXI wieku
Agata Arkabus, Anna Płusa
Analiza ankiety „Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty”

fot: Izabela Bajor, Marta Małek
galeria