Relacja z programu edukacji teatralnej „Teatralne ABC – sztuka uczy, bawi, wychowuje”

„To jest teatr, to jest teatr!
A teatr jest po to, żeby wszystko
Było inne niż dotąd, żeby iść do domu
W zamyśleniu, w zachwycie…”
              Grzegorz Turnau /fragm. piosenki/

W roku szkolnym 2016/2017 w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyły się zajęcia promujące edukację teatralną –Teatralne ABC – sztuka uczy, bawi, wychowuje. Program przygotowała i zrealizowała Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz. Uczestniczyli w nim uczniowie kl. I Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie wraz z nauczycielem bibliotekarzem Panią Jolantą Popą oraz nauczycielem polonistą Panią Małgorzatą Zakłada-Szettel.

Program obejmował trzy zajęcia cząstkowe:

  • Co to jest teatr? – teatr i jego dzieje.
  • Scenariusz teatralny, czyli jak opowiadać historie w teatrze.
  • Uczeń na scenie – elementy teatroterapii, dramy, pantomimy.

Zajęcia miały na celu popularyzację sztuki teatralnej wśród młodzieży. W czasie spotkań uczniowie poznali zasady tworzenia przedstawień teatralnych, przygotowani zostali do ich odbioru, uwrażliwili się na sztukę i działania artystyczne oraz rozwinęli zdolności aktorskie i recytatorskie.

Na pierwszych zajęciach „Co to jest teatr?” uczniowie poznali historię teatru od starożytności do czasów współczesnych. Ponadto zostały przedstawione rodzaje teatru współczesnego, podstawowe terminy teatralne oraz funkcje teatru. Celem zajęć było także zapoznanie uczniów z różnorodnością tematyki, technik i stylistyk stosowanych w teatrze. Gimnazjaliści poszukiwali definicji teatru w różnych źródłach informacji. Rozwiązywali krzyżówki tematyczne, testy wiedzy o teatrze oraz sporządzili słowniczek teatralny. Prowadząca zaprezentowała przydatną literaturę dotyczące historii teatru oraz ciekawe strony edukacyjne.

Podczas drugiego spotkania uczniowie zapoznali się z elementami strukturalnymi teatru, omówili ich funkcję. Ponadto prowadząca przedstawiła środki wyrazu sztuki teatralnej (słowo i dźwięk, ruch, przestrzeń, kształt i barwa) oraz zasady powstawania scenariusza teatralnego. Ważnym punktem zajęć było poznanie techniki działania teatru, czyli praca nad tekstem i nad rolą, a w końcu nad spektaklem. Wspólnie omówiona została rola aktora w teatrze („Istotą teatru jest aktor, bowiem z teatru można usunąć wszystką dekorację, kostiumy, nawet tekst, wszystko prócz aktora”).

Kolejnym etapem było stworzenie własnego scenariusza zajęć dla wymyślonej przez siebie historii. Uczniowie rozpisali scenariusz na role teatralne. Poszczególne grupy przedstawiły krótkie scenki teatralne.

W czasie ostatnich zajęć „Uczeń na scenie”, klasa zaprezentowała przygotowane wcześniej przedstawienia teatralne. Wykorzystała do tego piosenki w języku angielskim oraz instrumenty – ukulele (instrument muzyczny z grupy instrumentów strunowych szarpanych) i gitarę klasyczną. Uczniowie zaśpiewali następujące utwory: Kansas „Dust in the Wind”, Eric Clapton „Layla”, Onec „Falling Slowly.”

Prowadząca omówiła teatroterapię jako metodę terapii poprzez sztuki teatralne.

Uczniowie poznali także zasady tworzenia scenek dramowych i pantomimy oraz wykonywali przykładowe ćwiczenia teatralne. Grupy przygotowały również scenki dramowe: „Nieszczęśliwa miłość”, „Rozdarte serce”, „Zenek i waliza”, „Wspomnienia”. Ćwiczenia te wyzwoliły w uczniach możliwości kreacyjne oraz twórczą ekspresję.

Na zakończenie programu uczniowie rozwiązali test sprawdzający wiedzę o teatrze oraz quiz o teatrze z użyciem aplikacji Learning Apps.

Materiały z zajęć dostępne są w zakładce Edukacja medialna – Edukacja teatralna.

                                                             Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska