Rok 2018 – rokiem Praw Kobiet i Profilaktyki Raka Piersi

Rok 2018 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Praw Kobiet, aby uczcić setną rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych, oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom oraz wszystkim osobom walczącym o równouprawnienie. 18 grudnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2018 Rokiem Profilaktyki Raka Piersi. W ten sposób władze województwa pragną zwiększyć świadomość na temat chorób nowotworowych wśród kobiet, promować profilaktykę raka piersi oraz zwrócić szczególną uwagę na istotę wczesnego wykrywania nowotworów.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie włączyła się w obchody wyżej wymienionych rocznic przez organizację konferencji – „Rok 2018 – rokiem Praw Kobiet i Profilaktyki Raka Piersi”- skierowanej do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych. Dnia 7 czerwca 2018 r. odbyło się sympozjum, w którym udział wzięli zaproszeni goście: dr hab. Agnieszka Czajkowska – pracownik Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Elżbieta Markowska – Prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki. Pani dr hab. Agnieszka Czajkowska omówiła problematykę dotyczącą praw kobiet w XVII i XIX wieku. Przybliżyła postacie kobiet, które swoją postawą i zaangażowaniem wpisały się w historię walki o swoje prawa i niezależność. Pani Elżbieta Markowska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na powagę problematyki chorób nowotworowych wśród kobiet. Przedstawiła w jaki sposób kobiety powinny dbać o własne zdrowie, a w szczególności przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z chorób nowotworowych piersi. Zaznaczyła, że najważniejsza jest profilaktyka oraz systematyczne badania i wizyty u lekarzy specjalistów.