Rok Leopolda Tyrmanda

Leopold Tyrmand (1920-1985) – prozaik, publicysta, krytyk muzyczny, popularyzator jazzu, najbardziej znany jako autor powieści „Zły” i „Dziennika 1954”.

W 2020 roku przypada setna rocznica urodzin oraz 35. rocznica śmierci Leopolda Tyrmanda. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 kwietnia 2019 roku przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda.

  • Twórczość Leopolda Tyrmanda w zbiorach naszej biblioteki – zestawienie bibliograficzne
  • Twórczość Leopolda Tyrmanda. Netografia w wyborze:

– Leopold Tyrmand w serwisie Culture.pl https://culture.pl/pl/tworca/leopold-tyrmand

– Leopold Tyrmand w serwisie Biografia24.pl https://biografia24.pl/leopold-tyrmand/

– Crime fiction in the period of PRL / Dorota Skotarczak // Our Europe. – 2014, nr 3, s. 77-84 [online] http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ce511128-f826-4dad-8f66-d58aeebdb285

– „Dziennik 1954” Leopolda Tyrmanda : narracja jako narzędzie autokreacji / Agata Zawrzykraj // Teksty Drugie. – 2002, nr 1/2, s. 235-253 [online] http://rcin.org.pl/ibl/Content/54694/WA248_70394_P-I-2524_zawrzyk-dziennik.pdf

– Dżentelmeni PRL-u : Leopold Tyrmand, czyli od bon vivanta do pedantycznej mrówki [fragment książki] [online] https://kultura.onet.pl/wiadomosci/dzentelmeni-prl-u-leopold-tyrmand-czyli-od-bon-vivanta-do-pedantycznej-mrowki/gjp8js0

– Jak kochać Polskę / Tadeusz Sobolewski // Kino. – T. 41, (2007), nr 7/8, s. 114 [online] https://search.proquest.com/openview/7d698780d83c7a37da023f5c9ff8c6e1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=28371

– Kult, mit i kompleks : figury autokreacji w twórczości Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego / Paulina Potasińska. – Warszawa : Wydział Polonistyki UW, 2015 [online] https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16314/Potasi%c5%84ska_Kult.pdf?sequence=1&isAllowed=y

– Leopold Tyrmand – głos świadka / Małgorzata Czermińska // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. – T. 28 (1993), s. 77-83 [online] http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1993-t28/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1993-t28-s77-83/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1993-t28-s77-83.pdf

– Leopold Tyrmand : dziennik pisarza: autokreacja i powieść / Hanna Jaxa-Rożen // Forum Socjologiczne. – 2016, nr 7, s. 199-209 [online] http://fsoc.wuwr.pl/preview/-8174

– #tyrmand2020, czyli czytajmy Tyrmanda! / Marcel Woźniak // Nowy Napis co Tydzień. – 2019, nr 27 [online] https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-27/artykul/tyrmand2020-czyli-czytajmy-tyrmanda

– Współczesne metody w biografistyce : na przykładzie biografii polskiego pisarza roku 2020 [Leopold Tyrmand] / Marcel Woźniak // Humanitarian Corpus. – T. 27 (2019), nr 1, s. 54-61 [online] http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/25621/1/gum_%2027-1.pdf#page=54