Rok Powstań Śląskich oraz Rok Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wśród wydarzeń szczególnie celebrowanych w 2019 roku znalazły się Powstania Śląskie (1919-1921).
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich.

Sejmik Województwa Śląskiego postanowił szczególnie upamiętnić w 2019 roku rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego (1919).
Uchwala nr VI/4/2/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia roku 2019 Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego.

Netografia:

Platforma cyfrowa Eduś Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie/

Strona internetowa Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/historia/powstania-slaskie/

Strona internetowa Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 2011 – Rok pamięci powstań śląskich https://powstania.slaskie.pl

Powstania_śląskie – zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii.