Rok Praw Kobiet

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet, aby uczcić setną rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych, oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom oraz wszystkim osobom walczącym o równouprawnienie.

Polska była jednym z pierwszych państw na świecie, które wprowadziło kobiety do parlamentu i przyznało im pełnię praw. W tym samym 1918 roku kobiety uzyskały prawo głosu również w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Mołdawii, Azerbejdżanie, Armenii i na Litwie.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet.

Strona internetowa opracowana przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu 2018 – Rok Praw Kobiet: https://webowadbp.wixsite.com/2018rpk

Zestawienie bibliograficzne Rok Praw Kobiet i 100-lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety przygotowane w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie oraz zasoby Internetu.