Rok Świętego Jana Pawła II

Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Przy wyborze Św. Jana Pawła II na patrona zwrócono uwagę na to, że zajmuje on szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II będzie dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” – napisano w dokumencie.

Życiową misją papieża była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoich encyklikach. Nazywany „papieżem pielgrzymem”, odbył 104 podróże duszpasterskie do każdego zakątka świata. W swoich homiliach otwarcie krytykował kapitalistyczny wyzysk człowieka przez człowieka, apelował o pokój i braterstwo” – głosi tekst uchwały.

*Źródło: Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II:  Teks uchwały

Materiały dostępne w Internecie:

Materiały dostępne na YouTube:

Filmy i prezentacje dla dzieci wykorzystujące animację:

Prezentacje o Janie Pawle II:

Ciekawostki z życia Jana Pawła II:

Muzea w Polsce:

Quiz papieski – Co wiesz o Papieżu Polaku?

Wielki test o Janie Pawle II

Zestawienia bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii: