Rok Świętego Jana Sarkandra

Sejmik Województwa Śląskiego ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Sarkandra: https://www.slaskie.pl/content/sesja-sejmiku–honory-dla-duchownych-i-projekty-budzetu-obywatelskiego

Św. Jan Sarkander – pochodzący ze Skoczowa kapłana i męczennik.
W marcu przypada czterechsetna rocznica jego śmierci. Zmarł wskutek tortur chcąc uchronić parafię, której był proboszczem przed pacyfikującymi Morawy, Lisowczykami. Wraz z parafianami wyszedł na przedmieścia Holeszowa niosąc monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Został niesłusznie posądzony o zdradę i współpracę z najeźdźcami. Poprzez tortury chciano go zmusić do ujawnienia tajemnicy spowiedzi hetmana, barona Lobkovica. Jan Sarkander nie ugiął się pod jarzmem tortur, dochowując tajemnicy sumienia. Więcej na stronie: https://silesia.edu.pl/index.php?title=%C5%9Aw._Jan_Sarkander

Kult św. Jana Sarkandra

Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Jana Sarkandra 30 maja.

Miejscami szczególnego kultu męczennika są Skoczów i Ołomuniec. W Skoczowie przy Rynku 2, w miejscu jego narodzin utworzono muzeum parafialne im. św. Jana Sarkandra ku jego pamięci.
W kościele Znalezienia Krzyża Świętego znajduje się kamienna chrzcielnica przy której – według legendy – był ochrzczony, a w sąsiednim kościele Apostołów Piotra i Pawła przechowywany jest od 16 marca 1920 relikwiarz z kawałkiem jego żebra. Miejscem szczególnym jest kaplica tzw. „Na Górce” Kaplicówka, gdzie odbywają się uroczystości ku jego czci.

W Ołomuńcu poza katedrą, miejscem jego spoczynku szczególną cześć odbiera on w specjalnej Kaplicy św. Jana Sarkandra przy ul. Na Hradě, zbudowanej nad piwnicą więzienną, gdzie poniósł śmierć, ze szczególnym eksponatem „kołem-skrzypcem”, narzędziem jego tortur. Do miejsca tego pielgrzymowali m.in. król Polski Jan III Sobieski, cesarz Karol VI Habsburg, cesarz Franciszek I Lotaryński, królowa Maria Teresa Habsburg oraz żona króla polskiego Augusta III Sasa, Maria Józefa Habsburżanka. Rzeźba świętego znajduje się na Rynku Górnym (czes. Horní Náměstí), umieszczona na Kolumnie Trójcy Przenajświętszej w samym centrum miasta. W kościele św. Cyryla i Metodego (czes. Kostel svatého Cyrila a Metoděje) w tym mieście jeden z witraży ukazuje jego sylwetkę wraz ze św. Zdzisławą Czeską.

Wiele miejsca poświęcono świętemu w kulturze i sztuce, stawiając figury i malując jego wizerunki.
Na przełomie XVII i XVIII wieku powstała w Polsce pieśń o męczeństwie księdza Hymn o św. Janie Sarkandrze. Świętemu poświęcono również film dokumentalny z 1994 w reżyserii Stanisława Janickiego pt. Jan Sarkander ze Skoczowa.

20 sierpnia 1873 na Śląsku Cieszyńskim utworzono towarzystwo oświatowo-wydawnicze pod nazwą „Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku”, którego celem było szerzenie oświaty na gruncie wiary katolickiej. Stowarzyszenie zostało zlikwidowane decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, 5 grudnia 1950, a następnie reaktywowane 9 listopada 1993 w Cieszynie pod nazwą Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”, mające za cel szerzenie wiary, oświaty, kultury na gruncie katolickim, działalność charytatywną i gospodarczą.

Warto dodać, że w trzech miejscowościach w Polsce, a mianowicie w: Cieszynie, Iłownicy i Skoczowie jedną z ulic nazwano jego imieniem. Ponadto dwa potoki w Cieszynie, będące dopływami potoku Bobrówka nazwano jego imieniem (Sarkander i Sarkandrowiec).

Materiały dostępne na You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=nQXka-F5RU0

Muzeum Św. Jana Sarkandra w Skoczowie: https://www.muzeumsarkandra.ox.pl/

Figura św. Jana Sarkandra w Skoczowie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Figura_%C5%9Bw._Jana_Sarkandra_w_Skoczowie

Park im. św. Jana Sarkandra w Rybniku: https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_im._%C5%9Bw._Jana_Sarkandra_w_Rybniku