Rok Zbigniewa Herberta

Przez aklamację posłowie podjęli 27 października 2017 r. uchwałę w sprawie ustanowienia 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta – jednego z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku, eseisty i dramaturga.

28 lipca 2018 r. minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta, jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu ogromnych zasług artysty postanawia oddać mu hołd” – brzmią słowa uchwały.

W dokumencie posłowie napisali, że Zbigniew Herbert, w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia, zawsze stał po stronie zasad jasno odróżniających pojęcie dobra i zła. „Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu” (Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=3EE6F8178EA7366AC12581C60035B04F).

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta: Uchwała_herbert

Zbigniew Herbert – biografia i twórczość:

Zbigniew Herbert – biografia, twórczość, materiały edukacyjne dla nauczycieli zestawienie bibliograficzne