„Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji społecznych i cyfrowych” – podsumowujące spotkanie sieci

„Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji społecznych i cyfrowych” – trzecie, podsumowujące spotkanie sieci „Biblioterapia a kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie”

15 maja 2019 r. odbyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia. Tytuł spotkania brzmiał: „Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji społecznych i cyfrowych”. W pierwszej części odbył się warsztat prowadzony przez psychologa i psychoterapeutę Panią Magdalenę Bach, pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Częstochowie. Terapeutka przedstawiła w jaki sposób uczeń powinien funkcjonować w cyfrowym świecie i jak powinien pomóc mu w tym nauczyciel oraz rodzic. Treści wystąpienia dotyczyły także reagowania na trudne zachowania dziecka. Uczestnicy sieci brali udział w ćwiczeniach dotyczących postawy empatii w środowisku szkolnym.

Następnie Katarzyna Kucharzewska omówiła kampanie zachęcające do czytania książek i promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Z kolei Marta Małek przedstawiła kampanie społeczne dotyczące bezpiecznego internetu.

Prowadzące omówiły także zajęcia z programu biblioterapeutycznego „Mój mały świat, moje wielkie emocje”, przybliżając uczestnikom kolejne etapy zajęć. Tematem było uzależnienie od korzystania z tabletu przez dzieci. Lekcja pt. „Złodzieje czasu – dziecko w świecie nowoczesnych technologii”, opierała się na tekście bajki terapeutycznej Teresy Błaszczyk pt. „O Sówce Huhu i Puchaczu Bubu”.

Kolejnym punktem była wymiana doświadczeń. Nauczyciele przedstawili książki biblioterapeutyczne, które wykorzystują w swojej pracy oraz podali przykładowe działania w zakresie biblioterapii.

Jednym z zadań uczestników sieci było przygotowanie wykazu literatury dotyczącej bezpieczeństwa w internecie. Nauczyciele omówili efekty swoich prac pisemnych.

W kolejnej części spotkania koordynatorzy omówili realizację celów sieci, podsumowali wszystkie spotkania. Uczestnicy wypełnili także ankietę ewaluacyjną. Na zakończenie spotkania nauczyciele bibliotekarze sprecyzowali zakresy tematyczne sieci współpracy, wokół których chcieliby pracować w przyszłym roku szkolnym.

Następnie uczestniczki otrzymały zaświadczenia uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia.

Katarzyna Kucharzewska
Zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek