Rola rodziny w kształceniu kompetencji czytelniczych dzieci

slajd_2W roku szkolnym 2016/2017 jednym z głównych kierunków polityki oświatowej ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. W odpowiedzi na potrzeby nauczycieli, pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie – Agata Arkabus i Anna Płusa, zorganizowali sieć współpracy i samokształcenia Rola rodziny w kształceniu kompetencji czytelniczych dzieci.

Czas pracy sieci: styczeń – czerwiec 2017 r.

Pierwsze spotkanie, podczas którego zostały omówione sprawy organizacyjne, odbyło się 20 lutego 2017 r. Zabawa integracja umożliwiła wzajemne poznanie się uczestników sieci współpracy i samokształcenia.
Nauczyciele na spotkaniu określili także cele pracy sieci. Zostały one sformułowane przy wykorzystaniu zamieszczonych na wirtualnej tablicy Padlet – propozycji, co do kierunków pracy sieci: https://padlet.com/a_arkabus/v52c7qjsk25f.

W drugiej części spotkania Agata Arkabus wprowadziła uczestników w problematykę upowszechniania czytelnictwa i literatury wśród dzieci przez ich rodziców i starsze rodzeństwo. Omówiła zalety czytania tekstów literackich przez dorosłych oraz omówiła, w jaki sposób rodzice mogą zachęcić dziecko do czytania.

Agata Arkabus; zdjęcia: Anna Płusa
galeria


29 marca 2017 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyło się drugie stacjonarne  spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Rola rodziny w kształceniu kompetencji czytelniczych dzieci. Tematem przewodnim zorganizowanych warsztatów były formy współpracy szkoły i rodziny w zakresie działań związanych z czytelnictwem.

Pierwsza seminaryjna część szkolenia dała nauczycielom możliwość podzielenia się przykładami dobrej praktyki z zakresu współpracy szkoły z rodzicami w obszarze kształcenia kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży. Powstał bank pomysłów, który po dokładnym opisaniu przez uczestników sieci będzie stanowił część publikacji podsumowującej pracę sieci.

W drugiej części spotkania nauczyciele poznali funkcjonalności serwisu Thinklink oraz  nabyli umiejętność gromadzenia materiałów promujących czytelnictwo z wykorzystaniem tej platformy.

Anna Płusa


Trzecie spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia pt. „Logopedia a czytelnictwo” odbyło się 26 kwietnia 2017 r. Ekspertem, który poprowadził szkolenie była Pani Agnieszka Rabenda-Luto – nauczyciel i logopeda Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie. Pani Agnieszka Rabenda-Luto zwróciła uwagę na najczęstsze przypadki wad wymowy, które wpływają negatywnie na rozwój mowy, a w późniejszym czasie rozwoju dziecka także na umiejętność pisania i czytania. Podczas warsztatów nauczyciele poznali interesujące metody pracy z dzieckiem mającym trudności w wymowie oraz zabawy logopedyczne do pracy indywidualnej i zespołowej. Uczestnicy dzielili się także swoimi pomysłami i doświadczeniami w zakresie niwelowania wad wymowy u dzieci oraz usprawniania umiejętności czytania i pisania.

Agata Arkabus
galeria


W dniu 19 czerwca 2017 r. odbyło się czwarte spotkanie – podsumowujące działalność sieci współpracy i samokształcenia Rola rodziny w kształtowaniu kompetencji czytelniczych dzieci. Nauczyciele zostali zapoznani z projektem publikacji opracowanej przez uczestników sieci: Agnieszkę Kaczmarczyk, Aleksandrę Kupkę-Kucharską, Iwonę Walczak oraz Barbarę Wawrzak. Autorzy artykułu w ramach dobrych praktyk podzielili się swoimi pomysłami i doświadczeniami w zakresie promowania czytelnictwa wśród dzieci i ich rodzin. Artykuł został opublikowany na stronie Webowej Biblioteki: http://tiny.pl/g1dvm. Następnie nauczyciele opracowali scenariusz zajęć dla rodziców oraz uczniów klas IV-VI „Czytaj w wakacje”, który można wykorzystać w pracy dydaktycznej. Na zakończenie odbyła się ewaluacja, podczas której uczestnicy sformułowali wnioski do dalszych działań.

Artykuł Rola rodziny w kształtowaniu kompetencji czytelniczych dzieci
Scenariusz Czytaj w wakacje

Agata Arkabus