Rozstrzygnięcie III Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Mój ekslibris – przyroda wokół nas”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zorganizowała III Powiatowy Konkurs Plastyczny Mój ekslibris – przyroda wokół nas, pod honorowym patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Częstochowie. Adresatami konkursu byli uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, w szczególności z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat ekslibrisu, poznanie jego historii, kształtowanie wrażliwości czytelniczych, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zadaniem każdego uczestnika konkursu było autorskie wykonanie własnego ekslibrisu. Ekslibris należało zaprojektować na kartce A4 z białego bloku technicznego (grubość kartki min. 190g/m2) zachowując pionową orientację kartki,  w barwach biało-czarnych wyłącznie czarnym mazakiem. Projekt ekslibrisu musiał być wykonany samodzielnie i odręcznie. Wielkość ekslibrisu nie mogła przekroczyć obramowania wybranego wzoru – koła, kwadratu lub prostokąta. Nie wolno było zastosować cieniowania.

Każdy z wykonanych ekslibrisów związany był z elementami o charakterze przyrodniczym oraz opatrzony napisem, np. EX LIBRIS Jana Kowalskiego (imię i nazwisko autora pracy w dopełniaczu). Uczniowie również własnoręcznie nanieśli powyższy przykładowy napis, wykonany techniką kaligrafii.

Komisja konkursowa w składzie:
Agnieszka Tyrman – przewodnicząca
Izabela Bajor
Ernest Pidzik
Aneta Przybyłowicz

uwzględniając poniższe kryteria:

  • zgodność wykonania ekslibrisu z regulaminem,
  • jakość ekslibrisu,
  • pomysł na własny ekslibris,
  • technikę kaligrafii napisu,
  • ogólny wyraz artystyczny,

spośród 34 nadesłanych prac z 18 szkół podstawowych, przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce

Natalia Kozioł, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu
Opiekun: Pani dr Edyta Bukowska

II miejsce

Lena Kwarciak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
Opiekun: Pani Anna Langier

III miejsce (Ex aequo)

Dylan Czerwik, uczeń Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Węglowicach
Opiekun: Pani Agata Kiepura

Tamara Kluchnikowa, uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach
Opiekun: Pani Ilona Matyja

Zuzanna Niedziałkowska, uczennica Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu
Opiekun: Pani Liliana Mzyk

Wyróżnienia:

Szymon Szkutnik, uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Myszkowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Myszkowie
Opiekun: Pani dr Ewelina Zemła

Weronika Ożóg, uczennica Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. o. Augustyna Kordeckiego w Częstochowie
Opiekun: Pani Urszula Saboczyńska

Sebastian Sikora, uczeń Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. o. Augustyna Kordeckiego w Częstochowie
Opiekun: Pani Urszula Saboczyńska

Magdalena Jerominek, uczennica Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej w Lublińcu
Opiekun: Pani Liliana Mzyk

Wiktoria Florczyk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu
Opiekun: Pani dr Edyta Bukowska

Zuzanna Dawidowicz, uczennica Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej
Opiekun: Pani Dorota Kot

Lena Olszewska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach
Opiekun: Pani Ilona Matyja

Anna Pabiś, uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie
Opiekun: Pani Małgorzata Desperak

Eliza Pabiś, uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie
Opiekun: Pani Małgorzata Desperak

Zuzanna Strzelec, uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie
Opiekun: Pani Małgorzata Desperak

Zofia Hupa, uczennica Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
Opiekun: Pani Anna Langier

Oliwia Kowalska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
Opiekun: Pani Anna Langier

Natalia Kopacz, uczennica Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach
Opiekun: Pani Anna Musiał

Julia Rogula, uczennica Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach
Opiekun: Pani Anna Musiał

Hanna Bebłot, uczennica Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach
Opiekun: Pani Anna Musiał

Weronika Trzęsiak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Myszkowie
Opiekun: Pani Katarzyna Kowalik-Szkutnik

Roksana Wójcik, uczennica Szkoły Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie
Opiekun: Pani Wanda Kolman

Uczniowie otrzymali dyplomy za poszczególne miejsca, wyróżnienia i za udział w konkursie, natomiast nauczyciele – podziękowania za przygotowanie ucznia/uczniów.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za przesłanie ciekawych ekslibrisów. W przyszłym roku planujemy kolejną, IV edycję konkursu. Mamy nadzieję, że tegoroczne doświadczenia wpłyną na jeszcze bogatszy wyraz artystyczny prac w kolejnych konkursach. Gratulujemy wszystkim Uczniom oraz dziękujemy Nauczycielom za wsparcie naszych młodych artystów.

Dziękujemy również naszym Sponsorom za ufundowanie nagród rzeczowych.

Prezentacja w Genially
https://view.genial.ly/64466b1ec9ebaf00182c3df6/interactive-content-praceekslibris
skrót linku: https://tiny.pl/wzfhr

Wizyta w muzeum – prezentacja w Emaze
https://www.emaze.com/@ALOWLWIOC/iii-powiatowy-konkurs-plastyczny
skrót linku: https://tiny.pl/wzfhm

tekst: Aneta Przybyłowicz
Ernest Pidzik

zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska
Izabela Bajor

Skip to content