„Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów w dobie pandemii”

BRAK WOLNYCH MIEJSC

20 maja 2020 r. o godz. 11.00 zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych do udziału w seminarium online nt. „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów w dobie pandemii”. Będziemy rozmawiać na temat budowania nawyku czytania u dzieci, rozwijania kompetencji czytelniczych i medialnych młodzieży w dobie pandemii. Zaprezentowane zostaną nowatorskie metody pracy z tekstem w wirtualnej przestrzeni. Przedmiotem dyskusji będą propozycje pracy online z  uczniem.

Spotkanie zrealizowane będzie z wykorzystaniem platformy Cisco Webex Meetings.

Udział w seminarium uwarunkowany jest wcześniejszą rejestracją na spotkanie za pośrednictwem karty zgłoszenia: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/ (rodzaj formy kształcenia: webinarium) Limit osób:30.

Szczegółowych informacji udziela: Anna Dąbrowska dabrowska@womczest.edu.pl