Samodzielność, innowacyjność i kreatywność ucznia w bibliotece szkolnej

Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 był priorytet Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli bibliotekarzy z zakresu realizacji powyższego priorytetu – pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie dr Agata Arkabus i Anna Płusa – zorganizowały siec współpracy i samokształcenia Samodzielność, innowacyjność i kreatywność ucznia w bibliotece szkolnej.

Czas pracy sieci zaplanowano na okres styczeń – czerwiec 2019 r.
Podczas pierwszego spotkania stacjonarnego, które odbyło się 14 stycznia 2019 r.,  koordynatorzy sieci zapoznali uczestników z celami pracy sieci oraz propozycjami działań. Uczestnicy spotkania zatwierdzili cele pracy sieci:
– Poznanie metody wykorzystania webquestu, jego struktury oraz możliwości wykorzystania w pracy dydaktycznej z uczniem.
– Zapoznanie z programami przydatnymi w prowadzeniu gazetki szkolnej oraz rodzajami aktywności uczniów w ich redagowaniu.
– Poznanie efektywnych i atrakcyjnych metod pracy z uczniem rozwijających jego innowacyjność i kreatywność.

Nauczyciele bibliotekarze poznali również webquest – metodę, która wpływa na rozwój kreatywności, innowacyjności oraz samodzielności uczniów na każdym etapie nauczania. Bibliotekarze opracowali webquest „Częstochowa – moje miasto” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Tekst i zdjęcia: dr Agata Arkabus


Drugie stacjonarne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia odbyło się 4 marca 2019 r. i poruszało zagadnienia dotyczące programów przydatnych w prowadzeniu gazetki szkolnej oraz rodzajów aktywności uczniów w ich redagowaniu. Podczas spotkania dr Agata Arkabus poruszyła zagadnienia wspierania aktywności uczniów w szkole, zasady tworzenia i redagowania gazetki szkolnej przez nauczycieli i uczniów, projektowanie gazetki szkolnej przy wykorzystaniu internetowych programów i aplikacji.

Następnie nauczyciel bibliotekarz Pani Alina Grabna z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie opowiedziała o własnych doświadczeniach w zakresie projektowania gazetki szkolnej oraz współpracy i motywowaniu uczniów w jej redagowaniu. Zaprezentowała także program Publisher, który wykorzystuje do tworzenia szkolnej gazetki.

Tekst i zdjęcia: dr Agata Arkabus


Trzecie stacjonarne spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia miało miejsce 20 maja 2019 roku. Tematem tych warsztatów było wykorzystanie efektywnych i atrakcyjnych metod pracy z uczniem w bibliotece szkolnej. Podczas spotkania nauczycielom bibliotekarzom zostały zaprezentowane różnorodne metody pracy, m.in. metoda projektowania okazji edukacyjnych, metoda story-line, gry edukacyjne czy metody ewaluacyjne.

Następnie uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia innowacyjnych zajęć edukacyjnych w swoich szkołach. Omawiali na forum autorskie scenariusze z tego zakresu tematycznego.

Ostatnią część spotkania stanowiła ewaluacja i ocena pracy sieci. Nauczyciele bibliotekarze podsumowali swoją pracę poprzez wypełnienie ankiety. Za jej pomocą odpowiedzieli na pytania odnoszące się do kompetencji prowadzących, organizacji pracy, wykorzystanych zasobów oraz realizacji celów. Uczestnicy określili również sukcesy i niepowodzenia pracy sieci.

Tekst: Anna Płusa