Seminarium poetycko-muzyczne „Jesienne spotkania autorskie”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy oraz zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół na seminarium poetycko–muzyczne „Jesienne spotkania autorskie”. Seminarium zostanie zorganizowane przy wsparciu nauczycieli i uczniów z częstochowskich szkół ponadpodstawowych. Celem spotkania będzie prezentacja wybranych utworów poetyckich dwóch wspaniałych polskich poetek – Ludmiły Marjańskiej oraz Wisławy Szymborskiej. Seminarium zostanie uświetnione wystąpieniem pani dr Iwony Skrzypczyk-Gałkowskiej – autorki książki Podobne, a tak różne życie… Korespondencja Ludmiły Marjańskiej i Wisławy Szymborskiej 1954-2003. Muzycznym uzupełnieniem tego spotkania będzie występ pana Sylwestra Domańskiego, wokalisty zespołu „Fabryka” z Gdańska.

Termin i miejsce seminarium: 20. 11. 2019 r., godz. 15:30–17:45, Aula Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130.

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma zaświadczenie.

Istnieje możliwość uzyskania autografów od zaproszonych gości. Osoby zainteresowane prosimy o przyniesienie na spotkanie własnego egzemplarza książki pani dr Iwony Skrzypczyk-Gałkowskiej lub/i płyty zespołu „Fabryka”, ponieważ biblioteka nie będzie dystrybuować powyższych materiałów promocyjnych gości.

Bliższych informacji udziela Aneta Przybyłowicz, nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 361 28 74, e-mail: przybylowicz@womczest.edu.pl

Karta zgłoszenia na seminarium poetycko-muzyczne : „Jesienne spotkania autorskie”

https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php

 

Przebieg spotkania

15:30–15.35 Powitanie.

15:35–15.55 Sylwetka Ludmiły Marjańskiej i jej twórczość – wystąpienie uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, przygotowanych przez panią Monikę Górną.

15:55–16.15 Sylwetka Wisławy Szymborskiej i jej twórczość – wystąpienie uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, przygotowanych przez panią Edytę Chodorowską.

16:15–17.00 Wystąpienie pani dr Iwony Skrzypczyk-Gałkowskiej, autorki m.in. książki Podobne, a tak różne życie … Korespondencja Ludmiły Marjańskiej i Wisławy Szymborskiej 1954-2003 wraz z uczniami VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie, przygotowanymi pod jej kierunkiem.

17:00–17.45 Występ pana Sylwestra Domańskiego, wokalisty zespołu „Fabryka” z Gdańska.