Sieć współpracy i samokształcenia „Biblioterapia a kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie”

Spotkanie organizacyjno-szkoleniowe – 4 marca 2019 roku

Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 był priorytet Rozwijanie cyfrowych kompetencji uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli bibliotekarzy z zakresu realizacji powyższego priorytetu – pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek – zorganizowały sieć współpracy i samokształcenia „Biblioterapia a kształtowanie prawidłowych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie”.

Czas pracy sieci zaplanowano na okres marzec – kwiecień 2019 r. Uczestnikami sieci są nauczyciele bibliotekarze różnego typu szkół Częstochowy oraz regionu.

Podczas pierwszego spotkania stacjonarnego, które odbyło się 4 marca 2019 r.,  koordynatorzy zapoznali uczestników z celami pracy sieci oraz propozycjami działań. Nauczyciele wyznaczyli cele pracy sieci oraz podpisali kontrakt. Zostały omówione także zadania, które będą obowiązywały uczestników sieci współpracy i samokształcenia, a także forma i terminy spotkań.

Uczestnicy spotkania zatwierdzili cele pracy sieci:

  1. Promowanie biblioterapii jako metody edukacyjnej, wychowawczej i  terapeutycznej.
  2. Poznanie rodzajów zagrożeń i niebezpiecznych zachowań w internecie oraz  sposobów przeciwdziałania  tym zjawiskom.
  3. Wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami nt. działań biblioterapeutycznych.
  4. Samokształcenie i samodoskonalenie w zakresie biblioterapii.
  5. Poznanie zasobów edukacyjnych z zakresu biblioterapii i edukacji na rzecz bezpiecznego internetu.

W kolejnej części spotkania Katarzyna Kucharzewska przedstawiła zagadnienie biblioterapii w formie wykładu pt. „Biblioterapia – metoda wspierająca kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań uczniów”. Szczegółowo omówiła narzędzia biblioterapeutyczne i ich przykłady do zastosowania na zajęciach z uczniami. Podczas szkolenia nauczyciele bibliotekarze poznali podstawowe pojęcia biblioterapeutyczne, rodzaje biblioterapii oraz bajkoterapii, zasady tworzenia scenariusza, metodykę prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych, a także podstawowy warsztat biblioterapeuty. Nauczyciele poznali bogatą literaturę terapeutyczną, wychowawczą i profilaktyczną dostępną w zbiorach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Prowadząca zaprezentowała biuletyn informacyjny „Biblioterapeuta” – kwartalnik, który jest wydawany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu.

Ponadto zostały przedstawione nowości wydawnicze z zakresu biblioterapii, przydatna literatura do pracy z uczniem, także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, polecane strony internetowe, a także kampanie i akcje promujące czytelnictwo.

Katarzyna Kucharzewska
Zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek