Sieć współpracy i samokształcenia „Biblioterapia i inne techniki relaksacyjne w pracy nauczyciela”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy oraz zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół  do udziału w pierwszym spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia „Biblioterapia i inne techniki relaksacyjne w pracy nauczyciela”.

Sieć będzie miejscem wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i wspólnego uczenia się w celu podnoszenia efektywności działań w zakresie biblioterapii i zastosowania tej metody w pracy dydaktycznej nauczycieli. Uczestnicy sieci poszerzą wiedzę z zakresu biblioterapii, czyli metody terapeutycznej i wspomagającej rozwój dziecka. Przedstawione zostaną także sposoby uważności i metody radzenia sobie z dziecięcym stresem. Zaprezentowane zostaną metody wyciszania grupy czy sposoby na skupienie uwagi ucznia. Uczestnicy poznają zabawy oraz techniki relaksacyjne, a także ćwiczenia poprawiające koncentrację uczniów nadpobudliwych i mających trudności w nauce.

Działania będą realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej i spotkań stacjonarnych. Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatowej.

Koordynatorami pracy sieci będą nauczyciele bibliotekarze: Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 30 marca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 14.30 w sali dydaktycznej (s. 109) – na I piętrze w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Planowane są trzy spotkania stacjonarne.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie do 27 marca  2020 r. karty zgłoszenia dostępnej na stronie: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php (zakładka sieci współpracy i samokształcenia).