Sieć współpracy i samokształcenia „Biblioterapia w procesie umacniania dobrostanu psychofizycznego ucznia i nauczyciela” – zaproszenie do udziału

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt. „Biblioterapia w procesie umacniania dobrostanu psychofizycznego ucznia i nauczyciela”.  Sieć będzie miejscem wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń w celu zwiększenia efektywności działań w zakresie biblioterapii, czyli metody pracy z uczniem w szkole, w bibliotece czy świetlicy szkolnej i zastosowania tej metody w pracy dydaktycznej nauczyciela.

Przedstawione zostaną także treści i sposoby dotyczące uważności (mindfulness) i technik relaksacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Nauczyciele poznają zabawy oraz ćwiczenia poprawiające koncentrację uczniów nadpobudliwych i mających trudności w nauce. Zaprezentowane zostaną m.in.: teksty bajek relaksacyjnych, metoda self-reg, wizualizacja.

Uczestnicy poszerzą również wiedzę dotyczącą bezpiecznego i kreatywnego wykorzystania internetu przez uczniów i nauczycieli. Poznają główne zagrożenia czyhające w cyberprzestrzeni oraz skutki nadużywania internetu i urządzeń ekranowych przez dzieci i młodzież, tj. problemy w nauce czy z nawiązywaniem trwałych relacji. Prowadzące poruszą również zagadnienia związane z higieną i dobrostanem cyfrowym.

Nauczyciele poznają warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza, biblioterapeuty, wykaz literatury biblioterapeutycznej oraz otrzymają materiały dydaktyczne pomocne w realizacji ww. tematów. Zadaniem uczestników sieci będzie przygotowanie własnych materiałów na zajęcia czytelnicze  z elementami biblioterapii.

Działania będą realizowane w systemie blended learning, czyli spotkań stacjonarnych oraz online (wideokonferencje, webinaria), a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatowej.

Koordynatorami pracy sieci będą nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie: Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek.

Pierwsze spotkanie stacjonarne odbędzie się 29 marca 2023 r. (środa) o godzinie 15.00 w s. 109 (sali dydaktycznej), na I piętrze w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

W ramach działań sieci planowane są trzy spotkania.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział w minimum 80 procent zajęć w sieci współpracy i samokształcenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie do 26 marca 2023 r. karty zgłoszenia dostępnej na stronie:

https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php

Kontakt w sprawie sieci:

Katarzyna Kucharzewska
e-mail: kucharzewska@womczest.edu.pl
tel. 34 3606004 w. 253

Marta Małek
e-mail: malek@womczest.edu.pl
tel. 34 3606004 w. 248