Sieć współpracy Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się i nauczania

W roku szkolnym 2019/2020 zapoczątkowała swą działalność sieć współpracy i samokształcenia Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się i nauczania. Koordynatorami sieci zostały dr Agata Arkabus i Anna Płusa – nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Uczestnikami sieci byli nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Czas trwania sieci: styczeń – czerwiec 2020 r.

Cele pracy sieci:

– Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu kompetencji kluczowych ucznia.
– Zasady odpowiedzialnego, zgodnie z prawem, publikowania informacji.
– Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa pracy w sieci.
– Znaczenie otwartych zasobów edukacyjnych w tworzeniu materiałów dydaktycznych dla ucznia i nauczyciela.
– Wykorzystanie narzędzi TIK w procesie nauczania i uczenia się.
– Urządzenia i aplikacje mobilne, czyli smartfon w dydaktyce szkolnej.
– Stworzenie scenariusza z obszaru kształcenia kompetencji kluczowych z wykorzystaniem zasobów i narzędzi TIK.

Pierwsze stacjonarne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia odbyło się 28 stycznia 2020 r. Podczas spotkania nauczyciele opracowali zasady współpracy oraz sformułowali cele szczegółowe i obszary tematyczne pracy sieci. Przy wykorzystaniu metody balonu lotniczego nauczyciele określili swoje mocne strony, oczekiwania oraz obawy. Następnie  Anna Plusa wygłosiła wykład Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych a kompetencje kluczowe. Na zakończenie spotkania uczestnicy poznali program do tworzenia krzyżówek online i wykonali pomoce dydaktyczne w postaci krzyżówki oraz wykreślanki.

Drugie spotkanie sieci odbyło się 2 marca 2020 r. Program spotkania obejmował zagadnienia:

– Prawo autorskie w procesie uczenia się i nauczania.
– Wykorzystywanie zasobów internetowych w zgodzie z prawem.
– Czy sieć internetowa jest bezpieczna? – grywalizacja.
– Rola narzędzi i aplikacji TIK w tworzeniu grywalizacji.

Nauczyciele wysłuchali wykładu dotyczącego podstawowych zagadnień prawa autorskiego oraz bezpiecznego wykorzystywania zasobów internetowych w pracy zawodowej. Zdobytą wiedzę utrwalili podczas zorganizowanej przez koordynatorów grywalizacji, w której cztery grupy uczestników musiały wykonać zdania z zakresu znajomości licencji Creative Commons oraz wykorzystania TIK.

Tekst i zdjęcia: dr Agata Arkabus