Spotkanie z poezją Elżbiety i Marka Żabińskich

11 stycznia 2018 roku w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyło się spotkanie autorskie pt. „Spotkanie z poezją Elżbiety i Marka Żabińskich”. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Pan Marek Czarnołęski – nauczyciel bibliotekarz naszej placówki. Autorzy poezji prezentowali swoje biografie oraz utwory dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych skupionych w Częstochowskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Betel” oraz dla uczniów  Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Częstochowie.

Zaproszeni autorzy wykonali także kolędę pt. „Płomień miłości”, do której słowa napisała  Pani Elżbieta Żabińska. Wśród słuchaczy i widzów znalazły się także osoby ze środowiska artystycznego Częstochowy: znany i ceniony artysta malarz Pan Aleksander Markowski, wybitny poeta częstochowski Pan Tadeusz Luterek, a także zaprzyjaźniona z Państwem Żabińskimi, malarka pejzażystka – Pani Małgorzata Domańska.

Pani Elżbieta jest matką Pana Marka. Oboje tworzą poezję. Dla Pani Elżbiety, inspiracją dla twórczości są osobiste wspomnienia. W jej wierszach przewijają się także wątki miłości i przyjaźni. Poetka dużą rolę przywiązuje do tematyki sakralnej i religijnej. Przygotowuje obecnie do druku tomik poezji o tytule roboczym: „Okruchy-okruszki, chleb-życiem”. Pan Marek pisze wiersze o zróżnicowanej tematyce, poświęcając swe przemyślenia: historii narodu polskiego i rocznicom, wierze, sprawom wesołym i śmiesznym, miłości, przyrodzie i porom roku, postaciom świętych.

Na zakończenie spotkania twórcom zostały wręczone podziękowania od Pani Renaty Lipniewskiej – wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Marek Czarnołęski