Sześciolatki w szkole


W marcu 2009 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty. Nowe przepisy zapewniły m.in. dostęp do edukacji dzieci najmłodszych – poprzez przygotowanie do wprowadzenia obniżenia wieku rozpoczynania obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci 5-letnich oraz rozpoczynania obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2013 roku pod pozycją 1265.

Zgodnie z nową ustawą, 1 września 2014 r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2007 r. oraz urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Na wniosek rodziców, dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., może rozpocząć naukę w roku szkolnym 2014/2015 albo kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub uczestniczy w innej formie wychowania przedszkolnego.

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., które nie poszły do szkoły 1 września 2014 r. oraz dzieci urodzone w 2009 r.

Nowe przepisy ograniczają także liczebność uczniów w klasach I–III szkoły podstawowej do maksymalnie 25 osób. Limit będzie wprowadzany stopniowo: we wrześniu 2014 r. obejmie klasy I, od września 2015 r. – klasy I i II, od września 2016 r. – klasy I–III. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci zostaną dobrane do poszczególnych klas według wieku, począwszy od najmłodszych.

1 września 2014 r. dzieci, które pierwszy raz pójdą do szkoły mają otrzymać darmowy podręcznik. Więcej informacji na temat nowego podręcznika na stronach:


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna oferuje nauczycielom materiały przydatne we wdrażaniu nowych przepisów w życie: